KIJK!!! verlaat de besprekingen over een raadsbrede samenwerking

KIJK!!! heeft de besprekingen over een brede samenwerking in de gemeenteraad van Meerssen verlaten nadat gebleken was dat er zonder overleg met alle betrokken partijen een bijeenkomst was geweest van de informateurs met de drie grootste partijen BRUG-M, Focus en PGM. Daar werden afspraken gemaakt over de vorming van het college en de portefeuilleverdeling. KIJK!!! meent dat – gezien de bedoeling tot een brede samenwerking te komen – alle betrokkenen aan die discussie hadden moeten kunnen deelnemen. Ook de kleine partijen.

KIJK!!! heeft al vroeg tijdens de onderhandelingen aan de informateurs voorgesteld – conform een advies in het rapport Engelen – te kiezen voor wethouders van buiten Meerssen. KIJK!!! gaf daarbij bovendien de voorkeur aan het aanblijven van de huidige wethouders om daarmee continuïteit van bestuur te realiseren. De huidige wethouders functioneren tot volle tevredenheid en zijn in staat de problemen van de gemeente te benoemen en – binnen door de raad gestelde kaders – voldoende adequaat tegemoet te treden. Juist ook tegen de achtergrond van het benoemen van een nieuwe burgemeester zijn continuïteit van bestuur en de zekerheid van goed functionerende wethouders van groot belang. Een tweede optie was voor KIJK!!! een open sollicitatieprocedure voor de wethouders op basis van een bij een brede samenwerking passend en breed gedragen competentieprofiel. KIJK!!! vreest ook dat met een college dat voornamelijk of geheel bestaat uit wethouders uit de grootste partijen de brede samenwerking snel een coalitiekarakter krijgt.

Ook speelde een rol dat KIJK!!! het voorliggende concept bestuursprogramma nog vaag, weinig doelgericht en te vrijblijvend vindt. Dat zou bij de presentatie op 6 mei overigens verbeterd kunnen zijn. KIJK!!! kiest nu voor een rol in de oppositie en zal het coalitieprogramma constructief maar ook kritisch benaderen en de coalitie beoordelen op haar concrete plannen en de uitvoering daarvan. Met name op de thema’s leefbaarheid, duurzaamheid, de drie decentralisaties, sociaal beleid, kwaliteit van bestuur, cultuur en financiën.

Reacties zijn gesloten.