Kwaliteit service aan burger moet omhoog

​Tijdens de raadsvergadering van donderdag 7 juli jl. diende KIJK!!! een motie in die het college de opdracht geeft een Plan van Aanpak te presenteren voor het verbeteren van de kwaliteit van de organisatie. De motie kreeg steun van alle overige fracties. 

De raad had eerder al geld beschikbaar gesteld om het aantal medewerkers uit te breiden maar KIJK!!! verzette zich daar toen fel tegen. Volgens ons is investeren in kwaliteit belangrijker dan in kwantiteit. Dat wil zeggen: je kunt vaak met ánders of béter geschoolde medewerkers de burgers beter van dienst zijn dan met méér medewerkers. Reden voor KIJK!!! om ook een motie van Focus, PGM en VVD te steunen waarmee het college de opdracht krijgt volop te investeren in ICT. Het college had plannen daarop te bezuinigen en de dienstverlening aan de burgers enkele jaren op het huidige peil te laten. De raad wil dat die in een zo hoog mogelijk tempo verbetert, ook als dat in 2017 en 2018 meer geld kost dan het college ervoor wilde reserveren. 

Verder waarschuwde KIJK!!! maar weer eens dat de financiële situatie van de gemeente volop onze aandacht verdient. We teren te veel in op onze algemene reserve en het zijn met name incidentele meevallers in het sociale domein waarmee de klappen worden opgevangen. Zouden die er niet zijn dan draaide de gemeente zwaar verlies. Allemaal het gevolg van het gebrek aan lef van met name de coalitiefracties in de raad keuzes te maken die pijnlijk zijn voor de kiezers in hun achterban. Maar dat hebben we nu vaak genoeg gezegd en dat worden we een beetje moe. 

Meerssen staat in Limburg inmiddels op de eerste plaats als het om heffingen gaat die de gemeente haar burgers oplegt. Om ruimte te scheppen in de begroting is het voor de coalitie kiezen tussen weer een ruime verhoging van de ozb of toch maar het mes zetten in subsidies, bijdragen aan gemeenschapshuizen en sportvoorzieningen. Gelukkig hebben we met KIJK!!! – door daar steeds maar op te blijven hameren  – voor elkaar gekregen dat de mensen die het financieel lastig hebben en hun kinderen volop de aandacht van de gemeente hebben. En de jeugd in het algemeen. We hebben bovendien tegen de stroom in (kleine) successen geboekt als het om duurzaamheid gaat. Ook blijven we er ons voor inzetten dat geld dat voor het sociale domein bedoeld is daar ook besteed wordt. 

We zijn trouwens blij dat het college de motie waarin de VVD vroeg om plaatsnaambordjes in dialect, niet wil uitvoeren. We hebben er nog steeds spijt van dat we daar toen voor hebben gestemd. Daar won een leuk idee het even van de kritische blik. Nu blijkt dat dat leuke idee 80.000 euro zou moeten kosten, zijn we blij dat het niet doorgaat. Er zijn inderdaad belangrijker zaken. Het feit dat het college de motie niet gaat uitvoeren – en dus tegen een initiatief van de coalitie ingaat – wijst erop dat ook het college voelt dat er de nodige spanning staat op de begroting voor de komende jaren.

Reacties zijn gesloten.