Laura Scheepers treedt af als raadslid

Met ingang van 23 maart treedt Laura Scheepers af als raadslid voor KIJK!!!. Andreas Pohle uit Bunde volgt Laura Scheepers op.

 Laura heeft haar ontslag op donderdag 26 januari per brief aangeboden aan burgemeester Mirjam Clermonts, voorzitter van de raad van de gemeente Meerssen.

Geachte voorzitter van de raad, beste burgemeester,

 

Langs deze weg wil ik u laten weten mijn raadslidmaatschap van de gemeente Meerssen te willen beëindigen. De fractie heeft voorbereidingen getroffen in mijn opvolging te voorzien.

 

Ik heb de afgelopen drie jaar met veel plezier en toewijding mijn raadslidmaatschap vervuld. Ik hoop dat ik in die periode de kiezers die in maart 2014 hun vertrouwen in mij hebben uitgesproken tevreden heb kunnen stellen. Ik van mijn kant heb er het volste vertrouwen in dat mijn opvolger zijn uiterste best zal doen hetzelfde te bereiken.

 

Ik ben nu op een punt beland waarop ik moet kiezen voor doorgroeien – zowel in uren als in functie – in de organisatie waar ik werkzaam ben. Ik heb de kans die ik daar krijg met beide handen aangegrepen. Helaas zie ik geen kans de energie die een fulltime functie met meer taken en verantwoordelijkheden vraagt, te combineren met het raadswerk. Het ligt niet in mijn aard zaken voor minder dan de volle honderd procent te doen. Met pijn in het hart heb ik daarom de beslissing genomen plek te maken voor een opvolger die met net zo veel inzet én nieuwe energie voor de fractie van KIJK!!! en onze kiezers het laatste jaar van deze raadsperiode in wil gaan.

 

Ik dank de burgers, mijn collega’s, het college, de griffiers en de gemeentelijke organisatie voor de prettige samenwerking en wens hen, luisterend naar onze burgers, nog een mooie tijd als bestuurders van de gemeente Meerssen toe.

 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

 

Met vriendelijke groet,

 

Laura Scheepers

Raadslid fractie KIJK!!!

Reacties zijn gesloten.