Lekker vergaderd

De verkeerssituatie in Ulestraten staat stevig en definitief op het netvlies van wethouder Houben. Dat bleek tijdens de vergadering van de raad van donderdag 3 maart. Op verzoek van KIJK!!! kreeg het onderwerp een plaats op de agenda naar aanleiding van een brief die KIJK!!! op 2 maart aan het college richtte. De afgelopen maanden dienden we al twee moties in die raadsbreed werden gesteund. Daarin draagt de raad het college op serieus werk te maken van het weren van zwaar verkeer uit de kernen en het opzetten van een integraal verkeersplan voor de kern Ulestraten.

We kijken al met al terug op een prima raadsvergadering. Eens te meer omdat oud-wethouder Paul Sanders van KIJK!!! geïnstalleerd werd als burgerlid van de Raadsadviesvergadering.

Verreweg de meeste tijd besteedde de raad aan het besluit de Proosdijschuur te verkopen aan een horeca-ondernemer die bereid is in de Proosdijschuur ook ruimte voor een raadszaal vrij te houden. KIJK!!! kon zich onder voorwaarden vinden in het plan. Wethouder Houben zegde op ons verzoek  toe dat de raad zich zou kunnen uitspreken over de inrichting van de zaal en de frequentie van gebruik ervan. Ook liet KIJK!!! weten niet écht tevreden te zijn over de afwikkeling van de overeenkomst met BAM, de projectontwikkelaar. Die springt er wel erg goed uit. Maar, gezien de slepende vastgoedcrisis, zo lieten we weten, denken we dat de gemeente er nog genadig afkomt.

Ook slaagden we erin de kritische kanttekeningen van de raad met betrekking tot de bijdrage van de gemeente Meerssen aan Limburg Economic Development met behulp van een motie van KIJK!!! enigszins te dempen. De raad bekijkt over twee jaar of LED tot duidelijk meetbare resultaten voor Meerssen leidt. PGM bracht in lijn daarmee naar voren dat de gemeente die doelstellingen dan ook helder moet formuleren. Daarmee dwingt de raad het college zich actiever in te zetten voor het succes van LED. Zijn er over twee jaar geen concrete positieve resultaten voor de gemeente te melden, dan trekt de raad de stekker uit LED, is onze verwachting.

KIJK!!! kon ook instemmen met het opzetten van een Integraal KindCentrum (IKC) in de kern Meerssen. Daarin moeten op den duur allerlei functies die belangrijk zijn voor een gezonde ontwikkeling van kinderen, een plek kunnen krijgen. In eerste instantie zijn dat de basisscholen Op ‘t Hwagveld en de Gansbeek, kinderopvang en peuterspeelzaal en de bibliotheek. De locatie is wat ons betreft prima gekozen, centraal in Meerssen, in en rond de huidige basisschool Op ‘t Hwagveld en gemeenschapshuis de Stip. Het college had op basis van een motie van KIJK!!! nog uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van vestiging op het Eiland in de Geul. Een van de conclusies daarvan was echter dat de kosten te hoog waren.

Tenslotte werd Berry van Rijswijk, op voordracht van Focus, definitief door de raad benoemd tot wethouder. Daarmee is het college op oorlogssterkte. Berry van Rijswijk is actief lid van GroenLinks en wij verwachten dat we tot goede samenwerking kunnen komen.

Inmiddels hebben we drie wethouders die niet belast zijn met een verleden in de politiek van de gemeente Meerssen en daarmee hebben we eindelijk gekregen wat KIJK!!! twee jaar geleden – voordat de vorige coalitie tot stand kwam en klapte – al voorstelde. En niet te vergeten: we hebben een burgemeester die zich fel inzet voor goed en integer bestuur.

Al met al zien we positieve ontwikkelingen. De gigantische verhoging van de OZB valt daar wat ons betreft nog altijd buiten. Volgende stap is dat typisch lokale politieke partijen eindelijk eens keuzes leren maken met betrekking tot het besteden van beschikbaar geld.

Reacties zijn gesloten.