Lijstnummer en kandidaten KIJK!!! bekend: weer nummer 4

Vandaag is in de openbare zitting van het gemeentelijk centraal stembureau Meerssen het lijstnummer voor KIJK!!! vastgesteld. Stemmen op KIJK!!! is stemmen op lijstnummer 4. Ook is de kandidatenlijst vastgesteld. Lijsttrekker Andreas Pohle kan de komende raadsperiode rekenen op een divers team van kandidaten die van plan zijn frisse energie naar de gemeenteraad te brengen.

Het nieuwe team van KIJK!!! voor de gemeenteraad heeft veel politieke, bestuurlijke en financiële kennis en ervaring. Alle leden zijn op een eigen manier geworteld in de Meerssense samenleving. Ze gaan zich inzetten om de gemeente Meerssen progressiever, socialer en groener te maken. Daar kunnen de burgers van de gemeente Meerssen hun voordeel mee doen.

De lijst van KIJK!!!

KIJK!!! heeft de afgelopen jaren – ook toen het lastig was – bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen. Daarin speelde Andreas Pohle, voorzitter van de driemensfractie van KIJK!!!, een belangrijke rol. Hij is na een commerciële loopbaan bij een multinational werkzaam als ondernemer in de duurzame energie en luchtvaart techniek. Andreas is al lange tijd actief bij D66. Op plaats 2 van de lijst staat Gea Meijers, actief lid van Groen Links, die als coördinator van een Europees feministisch netwerk veel ervaring met beleidsvorming en -beïnvloeding meeneemt. Jack Giesen, ondernemer in de verpakkingsindustrie, heeft een uitstekende financiële kennis, ook op het terrein van gemeentelijke financiën, en is verkiesbaar op plaats 3. Hub Lemmens op plaats 4 heeft in zijn werk in het bedrijfsleven langdurig organisatieprocessen efficiënter ingericht en combineert daarmee financiële ervaring met organisatiekunde. Hij is actief bij de PvdA. Verkiesbaar op plaats 5 is Torben Mulder, beleidsmedewerker Natuur en Duurzaamheid met 16 jaar ervaring als PvdA-raadslid en -burgerraadslid in een andere Zuid-Limburgse gemeente.

Uit de raad

Van de zittende raadsleden heeft Helmie Smeets besloten zich niet meer verkiesbaar te stellen. Marcel Dassen heeft ervoor gekozen zijn rol nu te beperken tot die van lijstduwer. Raadswerk is een eervolle taak, maar vraagt ook veel tijd. Ze blijven KIJK!!! in een andere capaciteit steunen. De fractie in de raad kan alle steun gebruiken.

De volledige kandidatenlijst van KIJK!! 1. Andreas Pohle – 2. Gea Meijers – 3. Jack Giesen – 4. Hub Lemmens – 5. Torben Mulder – 6. Ingmar Koch – 7. Vanessa de Rond – 8. Jos Kester – 9. Frans Ligthart – 10. Jean Muris – 11. Romain Bardoul – 12. Jan Pas – 13. Marcel Dassen.

Reacties zijn gesloten.