Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ook in de raadsvergadering van 3 maart jl. diende KIJK!!! een motie in bij het raadsvoorstel waarin de gemeente aanbestedingsregels vastlegt. KIJK!!! vindt dat daarin duidelijke passages over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ontbraken. Vooral in de passages over de selectie van bedrijven en de gunning van diensten en werken. In de motie droeg KIJK!!! het college op die alsnog – voor 1 juli 2015 – op te nemen.
Maar de raad vond onder andere dat dat te veel mankracht en geld gaat kosten. Dit, ondanks dat de wethouder de bereidheid uitsprak zich in te willen spannen KIJK!!! tegemoet te komen. KIJK!!! vindt dat de gemeente geen zaken moet willen doen met bedrijven die niet gecertificeerd zijn – zeker als het om risicovol werk gaat – of zich niet aan wetten, regels en/of voorschriften houden. Bijvoorbeeld als het om milieu en arbeidsverhoudingen gaat.

Reacties zijn gesloten.