Meer vrouwen in de raad, dat heeft de gemeente nodig

Paul Jansen over het nieuwe coalitieakkoord:

Voorzitter, ik doe een poging het kort te houden, maar ik vrees het ergste …

Voorzitter, er zitten te weinig vrouwen in deze gemeenteraad. Ik zie een fractie met vijf leden en daarin één vrouw. Ik zie een fractie met vier leden en niet één vrouw. Ik zie een fractie met drie leden en niet één vrouw. Ik zie een fractie met twee leden en één vrouw. Ik zie een fractie met twee leden en niet één vrouw. En ik zie een fractie met één lid en 100% vrouwen.

In deze raadszaal is er in elk geval statistisch een enorm overschot aan testosteron. Dat heeft volgens mij tot gevolg dat de natuurlijke neiging tot het zoeken van overeenkomsten én verbinden én de wijsheid het hier zwaar te verduren hebben. In geval van een conflict een stapje terug zetten en de zaken eens rustig beschouwen, maakt hier weinig kans. Drie keer heeft KIJK!!! een oproep gedaan om met de fractievoorzitters bij elkaar te komen. Om te kijken of er een breed gedeelde uitweg uit de crisis was. We hebben geen gehoor gevonden. Behalve dan bij BRUG-M.

Dan, KIJK!!! hield zich de afgelopen maanden consequent buiten de pogingen van partijen om nieuwe coalities te sluiten. Wel hebben we op ons initiatief op woensdag 25 april met BRUG-M gesproken. Aanleiding was de naderende voorjaarsnota. We wilden mogelijkheden verkennen om voor ons belangrijke zaken in 2016 op de agenda te krijgen. Aan gesprekken met Focus en PGM daarover waren we nog niet toe. Eerst de grootste, dan de kleinere. Dat was onze koers. We kunnen daar open over zijn. Toen BRUG-M ons uitnodigde voor een gesprek op maandag 4 mei, hebben wij – toen duidelijk werd waar dat over ging – meteen gezegd niet in te zijn voor een nieuwe coalitie met BRUG-M en de VVD. Wij vonden dat BRUG-M, Focus en PGM met hun twaalf zetels een zware verantwoordelijkheid hadden ten opzichte van hun kiezers en die waar moesten maken. Stabiel bestuur. En dat als ze onderling mot hadden, dat ze dat dan in de openbaarheid – wij bedoelden in de raad en zichtbaar voor de burger – uit moesten vechten. Wij zouden in dat spel niet meedoen.

Al snel waren vervolgens Focus, PGM en VVD in gesprekken gewikkeld over een coalitie zonder BRUG-M. Wij zijn daarvoor niet uitgenodigd door de initiatiefnemer Focus. En PGM mailde al heel snel dat een combinatie Focus, PGM en VVD het meest voor de hand lag. Alleen de VVD heeft op enig moment laten weten voor ons open te staan. Typisch is overigens dat tijdens de raadsvergadering van 28 mei drie partijen een verklaring aflegden naar aanleiding van de breuk in de toenmalige coalitie. Maar, niet medehoofdrolspelers Focus en PGM en evenmin de VVD. Die hielden de kaken op elkaar. Terwijl ze daar de burgers van Meerssen hadden kunnen vertellen waar ze mee bezig waren. Enfin, open en transparant, het zijn woorden in het woordenboek en daar staan ze goed. Meer moet je er vooral niet mee doen.

Dan voorzitter, we hebben er al eerder voor gepleit: wethouders van buiten, zonder geschiedenis in de gemeente. Meneer Engelen zei het ook al. En hoeveel Engelen wilt u hebben? Eens te meer blijken vreemde ogen nodig voor een stabiel bestuur in de gemeente Meerssen. Tegenstellingen die spelen in de raad – en helaas ook in de gemeenschap – sluipen namelijk in de gemeente Meerssen te snel ook het college in. Klaarblijkelijk zijn partijen hier niet in staat wethouders te benoemen die zich aan die tegenstellingen onttrekken of daarmee kunnen omgaan. Maar evenzeer is duidelijk dat we als KIJK!!! een roepende in de woestijn zijn. We zijn met onze twee zetels ook te klein om het verschil te maken. We leggen te vaak de vinger op de zere plek. En dat is lastig. En daarbij, de kiezers in de gemeente Meerssen kunnen klaarblijkelijk niet zonder gedonder in de glazen. Die houden niet van een partij die zich buiten de vetes houdt en puur op de inhoud wil besturen.

Dan voorzitter, we kregen een op enkele punten aangescherpt bestuursakkoord. Een bizarre rariteit, wat mij betreft. In het hoofdstuk financiën is niet één cijfer te vinden. Ja, het staat op pagina 15, dat wel. Geen cijfers, dus, wel veel slagen om de arm. Wat te denken van een zin als:

“Reeds eerder door de raad vastgestelde taakstellingen (accommodatiebeleid, subsidiebeleid) zullen volgens plan, waar mogelijk, worden gerealiseerd.”

En van de zin:

“Genomen besluiten zullen, waar mogelijk, gerespecteerd en uitgevoerd worden.”

Klinkt als: afhankelijk van de hitte van de adem van onze kiezers in de nek.
Dat zijn dus aanscherpingen van Focus en PGM. Ik stel me zo voor dat er in het gouvernement bij lezing van alleen al deze twee zinnen enkele zeer belangrijke mensen huilend de rest van de dag vrij hebben genomen. Omdat een paar partijen het in de gemeente Meerssen nooit zullen begrijpen. Waar mogelijk betekent hier namelijk zoveel als niet.

Hoogtepunt is op pagina 15 echter de zin:

“De taakstelling op het gebied van inkoop en aanbesteding blijft gehandhaafd.”

Op dat moment gaf in het gouvernement de volgende ambtenaar het werk voor de rest van de dag huilend op.
U moet zich namelijk realiseren dat deze zin met droge ogen wordt opgeschreven door twee partijen die er samen met BRUG-M niet in zijn geslaagd die taakstelling voor 2015 te realiseren. Om volgens de wethouder Financiën plausibele redenen. Hoe gaat de volgende wethouder Financiën die bokkensprong verdedigen?
Maar ja, die zin moest er wel in, want een stokpaardje van de VVD. Een van die aanscherpingen, nu van VVD-zijde, zullen we maar zeggen. Ik hoop wel dat die niet representatief is voor de kwaliteit van alle andere aanscherpingen van de VVD.

Voorzitter, ik ga niet in op alles waar ik wat over zou kunnen zeggen. Wat KIJK!!! betreft, wij wensen de drie partijen Focus, PGM en VVD met hun meerderheid van één zetel alle geluk van de wereld toe. En goed werkende griepspuiten. En werkgevers die geen overuren eisen. En geen babysits die plotseling niet kunnen. En geen files op een ongelukkig tijdstip. En auto’s die het altijd doen. Ze zullen ze het allemaal hard nodig hebben. En ik hoop van harte dat zo nu en dan het gezonde verstand ze ook nog even parten speelt.

En natuurlijk hoop ik evenzeer dat ik geen gelijk krijg. Met mijn stelling dat we nog altijd wethouders van buiten nodig hebben. Die geen geschiedenis in de gemeente Meerssen hebben en wier competenties – ook in de relationele sfeer – onomstreden zijn. Om daarmee te voorkomen wat er het afgelopen jaar gebeurd is. En in 2013. En in 2008. Ik hoop echt dat de gemeente Meerssen drie fantastische jaren tegemoet gaat. Met veel aandacht voor de inhoud en vooral geen gedoe tussen mensen die elkaar maar niet willen of kunnen begrijpen.

En KIJK!!!, KIJK!!! doet voor de zoveelste keer een greep in de voorraad positieve energie. Waar u het volgens ons goed doet, krijgt u onze steun, voor de rest onze kritiek. En vooral dán als u er weer eens blijk van geeft slappe knieën en een zwakke rug te hebben. In plaats van een visie waarmee u mensen kunt overtuigen van de urgentie van bezuinigen. Of een nieuwe kijk op leefbaarheid.

Voorzitter, ik wens onze gemeente oprecht veel sterkte. En verder zou ik tegen onze burgers willen zeggen: kies om te beginnen in 2018 eens wat meer vrouwen.

Tot zover, voorzitter

Reacties zijn gesloten.