Nieuwe gezichten bij KIJK!!!

Burgerraadsleden Torben Mulder, Jack Giesen en Jean Muris
Burgerraadsleden Torben Mulder, Jack Giesen en Jean Muris

Nieuwe burgerraadsleden

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 24 mei 2022 zijn Jack Giesen, Torben Mulder en Jean Muris namens KIJK!!! benoemd als burgerlid. Dit betekent onder andere dat zij tijdens de raadsadviesvergaderingen inhoudelijke vragen mogen stellen over de door het college ingediende voorstellen. De raadsadviesvergaderingen vinden altijd twee weken voor de raadsvergaderingen plaats en zijn voor iedereen toegankelijk.

Nieuwe bestuursleden

Een dag eerder, tijdens de Algemene Ledenvergadering op 23 mei, hebben de leden van KIJK!!! twee nieuwe bestuursleden benoemd: Vanessa de Rond is opvolgster van Gea Meijers als penningmeester en Pia van Heel volgt Ingmar Koch op als secretaris. Daarnaast heeft de ALV er ook mee ingestemd dat Hub Lemmens nog een periode van maximaal drie jaar voorzitter van KIJK!!! blijft.

One comment

  1. Paul Jansen schreef:

    Fijn dat KIJK!!! steeds weer nieuwe mensen trekt. Het bewijst dat de partij geworteld is in de gemeenschap. Mijn felicitaties voor de burgerleden van de raadsadviesvergaderingen en voor de nieuwe leden van het het bestuur. Goed dat Hub nog drie jaar voorzitter blijft. KIJK!!! blijkt een vitale vereniging. Succes!