Onrust over vliegveld MAA

maaKIJK!!! wil dat het college en de raad van Meerssen een standpunt innemen over de nieuwe plannen met vliegveld Maastricht Aachen Airport. De baan die er ligt is 2750 meter lang, waarvan nu 2500 gebruikt mag worden. De provincie wil dat de volle lengte benut wordt. Dan kunnen voortaan grotere, zwaarder beladen en voller getankte vliegtuigen vertrekken en aankomen. Dat maakt het vliegveld meer rendabel, iets wat de nieuwe exploitant ook wil.

Een mogelijk besluit tot volledig gebruik leidt ertoe dat vliegtuigen trager opstijgen, lager vliegen, meer fijnstof uitstoten en meer herrie maken. Veiligheid en gezondheid van onze inwoners en de rust die toeristen hier zoeken zijn in het geding. Opstijgen naar het zuiden betekent ook vliegen over het nieuwe Integraal KindCentrum in Meerssen-West. KIJK!!! maakt zich samen met BRUG-M ernstig zorgen over de nieuwe plannen en vooral de gevolgen ervan. De fracties willen een debat in de raadsvergadering van 15 december aanstaande.

Ze hebben hun verzoek gedaan inĀ een brief waar ze een brief van Milieudefensie bijgevoegd hebben. In die brief veel details over de nadelige gevolgen van de mogelijke beslissing door het Rijk. Ook betwijfelt Milieudefensie of uitbreiding van het vliegveld noodzakelijk is in verband met uitbreiding van de werkgelegenheid.

Reacties zijn gesloten.