Onvoorwaardelijk BasisInkomen leeft onder de mensen

image

KIJK!!! zet de deur naar het Onvoorwaardelijk BasisInkomen (OBI) in de gemeente Meerssen open.

Woensdag 8 maart jl. organiseerde KIJK!!! een themabijeenkomst waar een Onvoorwaardelijke BasisInkomen (OBI) voor iedereen centraal stond. We kijken er met plezier op terug, vooral omdat er meer belangstelling was dan we verwachtten.
Het idee van een basisinkomen leeft. Inleider in het onderwerp was Dirk van Beek die onder andere gemeenten adviseert en begeleidt bij het opzetten van experimenten met het basisinkomen. Waaronder de gemeente Maastricht. KIJK!!! zal tijdens de raadsvergadering van 7 april aandacht vragen voor het basisinkomen. We dienen dan een motie in waarin we de raad vragen het college op te dragen  – zo mogelijk in samenwerking met de Maastricht/Heuvellandgemeenten – onderzoek te doen naar de mogelijkheid eerste stappen te zetten op weg naar een basisinkomen voor iedereen. Dat zou bijvoorbeeld onder andere kunnen door er met de raad, het Platform Sociaal Domein (WMO-raad), deskundigen en belangstellenden over in gesprek te gaan. We moeten nog eens op een rijtje zetten wat het meest voor de hand ligt. Wat wel duidelijk werd tijdens de bijeenkomst: het is niet iets dat je even invoert maar waarschijnlijk ook niet iets waar je op den duur omheen kunt. Evenmin als om de noodzaak gezonder en duurzamer te leven. Feit is bovendien dat een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen veel geld kost maar dat geldt voor het huidige – al zwaar versoberde – sociaal systeem ook.

Reacties zijn gesloten.