Opnieuw: Zomermarkt

In het voorjaar stuurde KIJK!!! het college een brief met het idee in Meerssen een toeristische zomermarkt aan de bestaande markt toe te voegen. Daar kreeg KIJK!!! nooit een antwoord op.

Totdat we naar aanleiding van de Programmabegroting 2016 maar weer eens vragen stelden. Blijkt dat het college een en ander intussen wel besproken heeft met de marktvrijwilligers. Die hebben in 2015 diverse zomermarkten in de regio bezocht om ideeën op te doen. ‘Ze werken nu aan een plan om in de zomerperiode van 2016 de bestaande markt uit te breiden met een aanbod van streekproducten, gericht op toeristen en recreanten’, schrijft het college. We houden u op de hoogte.

Reacties zijn gesloten.