Overleven

De burgers van de gemeente Meerssen zijn behoorlijk geschrokken van de verhoging van de ozb met 36% voor woningen, 41% voor niet-woningen. En wij niet minder. Al voorspelden we in het voorjaar bij het aantreden van de nieuwe coalitie met een nauwelijks financieel onderbouwd programma dat het de burger zou zijn die via de ozb zou opdraaien voor het al jaren voortsudderende gebrek aan politieke lef keuzes te maken.
Laat duidelijk zijn dat KIJK!!! al veel eerder andere keuzes zou hebben gemaakt. Al jaren pleiten we voor de uitvoering van raadsbesluiten op basis van het door ons aangezwengelde en in 2012 (!) gevoerde kerntakendebat. Daarmee zouden we er nu waarschijnlijk nog niet optimaal voor hebben gestaan, maar de financiële klap van de achterstanden in allerlei beheerprogramma’s zou dan niet zo hard zijn aangekomen. Evenmin de forse meerkosten van meer mensen in dienst. Onze ideeën zijn door nogal wat andere raadsleden systematisch aan de kant geschoven. Het algemeen belang werd bij herhaling ondergeschikt gemaakt aan deelbelangen. Niet de toekomst bepaalde het beleid, maar het verleden en toen verworven privileges. Alles moest vooral blijven zoals het was. We zullen er tijdens de begrotingsvergadering wat dieper op ingaan.
Wat de gemeente Meerssen en haar burgers vooral nodig hebben is het besef dat de wereld verandert en dat alleen mee veranderen het mogelijk maakt te overleven. Het zijn niet per definitie de meest fitten die overleven, het zijn degenen die zich het best weten aan te passen. Tot donderdag 5 november, in de raadszaal.

Paul Jansen, fractievoorzitter KIJK!!!

Reacties zijn gesloten.