Raadsvergadering 16 oktober 2014

Tijdens de raadsvergadering van 16 oktober stonden de nieuwe WMO en jeugdzorg en het Buitengoed Geul en Maas op de agenda. De voorbereidingen voor de nieuwe WMO, zorg voor de jeugd lopen. We hebben de indruk dat de gemeente geweldig haar best doet er een succes van te maken.

Neemt niet weg dat KIJK!!! zijn zorgen heeft uitgesproken, met name over een goede bereikbaarheid en  beschikbaarheid van alle vormen van zorg, begeleiding, hulp en bezigheid voor mensen die beperkt zijn in hun vermogen goed te functioneren in de samenleving. De gemeente formeert op dit moment een sociaal team dat voor de burgers de toegang moet regelen. Maar, daarover komt maar mondjesmaat informatie vrij. We blijven dit verhaal kritisch volgen.

Tweede punt van onze aandacht: of (nieuwe) kleine, lokale, innovatieve aanbieders van hulp, begeleiding en zorg voldoende gelegenheid krijgen hun aandeel van de markt te nemen in het geweld van de (bestaande en bij de gemeente al langer bekende) grote jongens en meisjes op dat gebied. De raad wordt vanaf 1 januari 2015 minimaal elke drie maanden bijgepraat over de stand van zaken van de invoering van de nieuwe wetten en hoe de gemeente erin slaagt dat met succes te doen.

Daarnaast debatteerde de raad over de gebiedsvisie Buitengoed Geul en Maas, een project van Valkenburg aan de Geul, Meerssen en Maastricht. Het gebied omvat de Landgoederenzone, noordoostelijk van Maastricht, de Maasvallei ten noorden van Maastricht en het Geuldal van Maas tot Schin op Geul. De bedoeling is dat daarin landschap en cultureel erfgoed (buitenplaatsen, kastelen, monumentale hoeves en dergelijke) op den duur steeds mooier en aantrekkelijker worden.

Het was een interessant debat omdat de visie veel kansen biedt maar ook veel open laat en daarmee vaag is. Het was niet en werd tijdens het debat ook niet echt duidelijk welke prioriteiten de gemeente Meerssen heeft als het om bestaande of nieuwe plannen gaat. KIJK!!! vroeg zich af welke opdracht de projectmanager van Buitengoed Geul en Maas van de gemeente Meerssen had meegekregen als het om de invulling van de visie zou gaan, om concrete projecten dus. Maar daarop kwam geen duidelijk antwoord. De projectmanager zou de weg naar mensen met ideeën, plannen en geld goed kennen, dus dat kwam wel in orde, was de teneur.

Ook sprak KIJK!!! uit het jammer te vinden dat delen van Meerssen buiten het gebied van de visie vallen. Het gaat dan om Kasen/Moorveld en het grootste deel van Ulestraten. De discussie spitste zich, onder andere als gevolg van vragen van KIJK!!! aan verantwoordelijk wethouder Houben, toe op Hoeve Klinkenberg in Rothem. De gemeente en provincie houden 600.000 euro beschikbaar als bijdrage om de eigenaar in staat te stellen zijn plannen te verwezenlijken. Probleem is dat het financiële plaatje daarvoor alsmaar niet rond komt. Wethouder Houben zegde toe alles in het werk te stellen die subsidies te behouden. De termijn waarbinnen van de provinciale subsidie gebruik gemaakt moet worden dreigt namelijk te verlopen.

Het project is maatschappelijk om twee redenen van belang. De eigenaar wil er jonge bouwvakkers aan het werk zetten onder leiding van leermeesters om zo het traditionele bouwen in de regio te behouden voor toekomstig werk aan gebouwd erfgoed. Daarnaast is Hoeve Klinkenberg (ook wel Hoeve Bisschof genoemd) rijksmonument en behoort de hoeve tot het gemeentelijke erfgoed. Rothem verdient het dat de hoeve in zijn oude luister hersteld wordt. Helaas blijken de crisis en de gevolgen daarvan een spelbreker in de realisering van de plannen.

Reacties zijn gesloten.