Raadsvergadering 2 april 2015

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 2 april jl. heeft KIJK!!! kunnen constateren dat het college zich weer bekeert tot het structureel financieren van duurzaamheid. Althans in 2016. De voor 2015 geplande bezuinigingen bleken niet haalbaar. Daarbij heeft KIJK!!! sterk de indruk dat ons voortdurend hameren op de noodzaak ambtelijke inzet voor duurzaamheid structureel te begroten effect heeft gehad.
We hebben daarvoor blijkbaar steekhoudende argumenten kunnen aangedragen. Het is overigens een indruk die ook sterk leeft bij leden van het Duurzaamheidsplatform. Ook bleek dat wethouder Guido Houben weer kiest voor regionale samenwerking.

Duurzaamheidsagenda

Houben zei toe dat nog dit jaar – na de eindevaluatie van het lopende Plan van Aanpak Duurzaamheid – een begin wordt gemaakt met het opzetten van een duurzaamheidsagenda voor de gemeente Meerssen. KIJK!!! had kritiek op de manier waarop tot nu toe was omgesprongen met de reserve Duurzaamheid. Daar worden te veel zaken uit betaald met weliswaar een duurzame component maar die eigenlijk uit andere middelen betaald zouden moeten worden. Zoals de elektrische auto’s. Auto’s heb je sowieso nodig, ook als ze niet of veel minder duurzaam zijn. KIJK!!! vond bij het college gehoor en kreeg de toezegging dat daar in de toekomst zorgvuldiger mee zou worden omgegaan. We hebben gezegd uit te kijken naar het initiatief van de wethouder met de toekomst van duurzaamheid in de gemeente nog dit jaar aan de slag te gaan. De raad was positief over de tussenevaluatie. De gemeente zet – ondanks een onzeker en aarzelend beleid onder het huidige college – toch steeds weer kleine stapjes vooruit op de weg naar een meer duurzame leefomgeving.

Zonnepanelen

Voorbeeld daarvan is het Plan Plaatsing Zonnepanelen. Ook dat stond op de agenda van de raad. De gemeente maakt het met een leningenprogramma mogelijk dat gebruikers van gemeentelijke gebouwen zonnepanelen laten plaatsen en de opbrengst ervan in de exploitatie van het gebouw meenemen. De raad ging akkoord met het plan. Ook KIJK!!! omdat het plan een goede stap in de richting van een CO2-neutrale gemeente kan zijn. Volgens wethouder Guido Houben is de animo bij de gebruikers groot om van de regeling gebruik te maken.

Strakke leiding

Tijdens deze vergadering bleek dat burgemeester Mirjam Clermonts van plan is de vergaderingen strak te leiden. KIJK!!!! vindt dat een prima insteek; het leidt tot overzichtelijke debatten die niet meer tijd vragen dan strikt noodzakelijk. Ook gaf de burgemeester een aantal fracties de tip zich tijdens de raadsvergadering wat minder met details bezig te houden. Belangstelling voor details is meer op zijn plek tijdens raadsadviesvergaderingen en themabijeenkomsten. De raad gaf Mirjam Clermonts overigens toestemming pas in de gemeente te komen wonen als haar woning afgebouwd is.

Reacties zijn gesloten.