Raadsvergadering van 8 oktober 2015

Erg spannend leek het niet te worden als je de agenda zag maar toch was er tijdens de raadsvergadering van donderdag behoorlijk wat vuurwerk. Er zat vooral veel venijn in de discussies tussen de oude coalitiepartijen BRUG-M enerzijds en FOCUS en PGM anderzijds. Daar is in het afgelopen jaar echt iets vreselijk fout gegaan, naar ons idee de politiek in de gemeente Meerssen onwaardig.
De nieuwe coalitiepartner van de laatste twee, de VVD, was opvallend stil en niet bereid tot het gebruik van inhoudelijke argumenten. Het is ook lastig om met een gammele onderbouwing een uitgave van 1,1 miljoen euro aan uitbreiding van het personeelsbestand geloofwaardig over de bühne te brengen. Maar daar maakt deze coalitie inmiddels een gewoonte van: plannen door de raad jagen waar goede argumenten en een stevige financiële onderbouwing voor ontbreken. Dat maakt ons des te nieuwsgieriger naar de begroting voor 2016 en volgende jaren die vandaag, vrijdag 9 oktober 2015 op de deurmat moet vallen.

Strategisch personeelsplan
Veel discussie speelde rond het Strategisch PersoneelsPlan van het college. Het is bekend dat de organisatie van de gemeente krap in de mensen zit maar goede dienstverlening is niet alleen een kwestie van hoeveelheid. Kwaliteit geeft uiteindelijk de doorslag als het om tevredenheid van de burgers gaat. En daar was geen onderzoek naar gedaan. Evenmin naar de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Bovendien ontbrak een heldere visie op waar de gemeente naartoe moet en de relatie met de geschiktheid van de organisatie om dat mee in goede banen te leiden. De coalitiepartijen slaagden er niet in alsnog goede argumenten in het debat naar voren te brengen en zo mogelijk de oppositie te overtuigen van het goede van het voorstel van het college. De portefeuillehouder, de burgemeester, stond er in feite alleen voor.
KIJK!!! had overigens een willig oor voor de hartenkreet van de portefeuillehouder dat er gewoon iets moet gebeuren. Het ambtelijk apparaat kraakt en piept. Daarom konden we nog wel leven met een post van 600.000 euro – gedekt uit de gelden voor zorg die van het Rijk komen – voor investering in het sociaal team, zolang dat niet ten koste zou gaan van de kwaliteit van de zorg voor de burger. Maar we wilden geen blanco check van 500.000 euro beschikbaar stellen voor investeringen elders in het ambtelijk apparaat zonder dat duidelijk was waar de dekking vandaag komt. En dat terwijl een dag later de begroting bekend zou worden. We begrepen niet waarom er zo veel haast gemaakt moest worden en voor de coalitiepartijen was aanhouden van het stuk niet bespreekbaar.

Twee moties
KIJK!!! diende overigens twee moties in, die op ons verzoek aan de agenda waren toegevoegd. Beide haalden de eindstreep na intensieve debatten. De motie Opvang Vluchtelingen vroeg het college ‘In contact te treden met het COA en namens de raad te laten weten dat de gemeente Meerssen binnen haar beperkte mogelijkheden een bijdrage wil leveren aan kleinschalige noodopvang van vluchtelingen.’ Vooral het debat over deze motie had nogal wat voeten in de aarde. De coalitie zag allerlei beren op de weg. Toch haalde de motie het met de kleinst mogelijke meerderheid. Er daalde applaus vanaf de publieke tribune over de raadsleden neer.
In de tweede motie vroeg KIJK!!! het college Het Eiland in de Geul te betrekken in het onderzoek naar een geschikte locatie voor een kindcentrum dat op (langere) termijn voort moet komen uit een fusie van basisscholen t Hwagveld en Gansbaan (beide Meerssen) en mogelijk ook de Lindegaerd (Rothem). Er zijn daar al veel voorzieningen – onderwijs, sport, vrije tijd – waar deze scholen in combinatie met BSO en dergelijke goed zouden kunnen gedijen. De gemeente heeft vanuit de gedachte één kind, één plan vanuit de nieuwe jeugdwet een grote verantwoordelijkheid als het gaat om het samenbrengen van allerlei leer- en zorgfuncties rond jeugdigen.

Nieuwe wethouder
Bijzonder was dat aan het begin van de vergadering als tijdelijke vervanger van wethouder Maureen Gubbels Berry van Rijswijk aantrad, een ervaren bestuurder uit de stal van GroenLinks – een landelijke partij die KIJK!!! in de gemeente Meerssen vertegenwoordigt – en goed bekend met de sociale dossiers, afkomstig uit Sittard. KIJK!!! heeft hem het vertrouwen gegeven en ook de andere partijen waren positief over zijn benoeming. Hij kreeg de stem van alle raadsleden, iets wat andere wethouders in de afgelopen jaren niet voor elkaar kregen. Het bewijst volgens ons eens te meer dat onze insteek in 2014 om als gemeente te kiezen voor wethouders op basis van ervaring, competentie en een gebrek aan geschiedenis met de gemeente Meerssen de juiste was. We zijn er nog steeds van overtuigd dat we dan op basis van breed draagvlak in de raad een stabiel gemeentebestuur hadden gehad. Helaas kozen toen BRUG-M, FOCUS en PGM ervoor samen en met achterlating met lege handen van KIJK!!! en VVD een eigen weg te gaan. Nu staan ze als kemphanen tegenover elkaar en is de sfeer in de raad soms om te snijden. Wij houden erg van het debat, maar niet van geruzie.

Paul Jansen, fractievoorzitter KIJK!!!

Reacties zijn gesloten.