Reactie KIJK!!! op het fusieproces

KIJK!!! schreef vandaag, 12 oktober, een brief aan het college over de eerste verkenningen naar samenwerking met andere gemeenten. We hebben daarin enkele aanbevelingen gedaan. U kunt deze brief hier lezen. Het college van de gemeente Meerssen moet bij de provincie vóór 18 oktober reageren op het rapport dat de provincie op 20 september over haar gesprekken met de colleges van de Zuid-Limburgse gemeenten uitbracht.

One comment

  1. René van Druenen schreef:

    Zonder kennis te kunnen nemen van het rapport van de provincie over mogelijke samenwerking en/of fusie tussen Zuid-Limburgse gemeenten kan iedere reactie daarop niet anders dan wat mistig blijven…..