Recente ontwikkelingen in een notendop

Op 15 december behandelt de raad een voorstel voor het doorlichten van de gemeentelijke organisatie op kwaliteit. KIJK!!! heeft daar steeds stevig op aangedrongen. Alleen meer mensen in dienst nemen is niet de weg naar betere service. We vinden dat de organisatie onvoldoende aansluit op waar de samenleving om vraagt. Die vraagt om medewerkers die naar buiten gericht zijn. Meer klantgericht en minder regelgericht. Meer op wat wel kan dan op wat niet mag. Dat is een kwestie van kwaliteit.

We blijven ons verzetten tegen de manier waarop de coalitie omgaat met de jaarlijkse verhogingen van de ozb. Ondertussen staat de gemeente Meerssen op nummer 1 in Limburg als het om woonlasten gaat. Landelijk gaat de ozb in 2017 gemiddeld met 1,3% omhoog. De gemeente Meerssen doet er na de 36% van 2016 in 2017 4,5% bovenop. En in 2018 nog eens 4,5%.

De rijdende JongerenOntmoetingsPlek is een succes. KIJK!!! deed al eind 2013 het voorstel gebruik te maken van deze mogelijkheid van Trajekt om overlast door jongeren te voorkomen. Inmiddels heeft wethouder Van Rijswijk (van nature GroenLInks) het idee in praktijk gebracht. KIJK!!! heeft altijd gepleit voor het inrichten van plekken waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en de eventuele overlast voor de burgers beperkt is.

KIJK!!! blijft de verkeerssituatie in Ulestraten kritisch volgen. Hard schiet het er niet mee op. Inmiddels zijn de bewoners van de Burgemeester Visschersstraat een jaar met de gemeente in gesprek om er het sluipverkeer naar Aviation Valley te weren. Concrete maatregelen zijn nog altijd niet genomen. Positief is dat er – ook op aandringen van KIJK!!! – heel serieus gekeken wordt naar een mogelijkheid om noordelijk van Ulestraten een directe verbinding te maken met Aviation Valley.

KIJK!!! ergert zich aan de tergende traagheid en besluiteloosheid waarmee de gemeente een nieuw accommodatiebeleid aanvliegt. Het is veel praten en daar komt weinig uit. De angst om aan bestaande privileges van gebruikers te komen lijkt het proces te beheersen. We hebben er begrip voor dat gebruikers bang zijn dat ze een veer moeten laten. Maar, het kan ook niet zo zijn dat we voor alle burgers de ozb enorm verhogen en dat we de gebruikers van allerlei ook daarmee betaalde voorzieningen ontzien. In het algemeen zijn wij voorstander van het overdragen van de verantwoordelijkheid voor voorzieningen aan verenigingen en stichtingen.

KIJK!!! heeft tijdens de begrotingsvergadering afgedwongen dat de veiligheid van de snelfietsroute door Meerssen hoge prioriteit krijgt. Er is toegezegd dat de raad een plan krijgt voorgelegd met voorzieningen die de veiligheid van fietsers op het tracé in Meerssen moet verhogen.

Reacties zijn gesloten.