Samen komen we verder

Dinsdag 10 november presenteerde Ondernemersvereniging Sfeervol Meerssen (OVSM) haar visie op een sfeervol Meerssen. En hoe dat te realiseren en het karakteristieke centrum nog aantrekkelijker te maken. Het overleg tussen gemeente en OVSM is goed op gang gekomen, onder andere doordat de ondernemersvereniging sinds kort binnen de gemeente een vaste contactpersoon heeft.

OVSM wil ook serieus bijdragen aan het toegankelijk maken en houden van het Meerssense centrum. Dit naar aanleiding van vragen die KIJK!!! daarover stelde aan het college als gevolg van publiciteit bij Meer Vandaag en in de Limburger en vragen per mail van mensen met een beperking. Intussen is er een gesprek geweest tussen OVSM, GOM (GehandicaptenOrganisatie Meerssen), Platform Sociaal Domein (was: WMO PLatform) en de gemeente. Tijdens dit gesprek is er open gesproken over allerlei obstakels voor rolstoelgebruikers en inwoners die niet goed ter been zijn. Toen bleek dat de frustratie bij het GOM ook voortkwam uit een gebrek aan goede communicatie. Resultaat van het gesprek is dat alle partijen met de neuzen in de juiste richting staan en dat elk op zijn eigen manier een steentje bijdraagt aan het toegankelijker maken van het centrum. Over een half jaar komen OVSM, GOM, Platform Sociaal Domein en de gemeente weer samen om wat nu afgesproken is te evalueren. Zo nodig sturen ze bij.

Laura Scheepers, fractie KIJK!!!

Reacties zijn gesloten.