Scholen klaar voor de toekomst

Tijdens de raadsvergadering van 6 oktober besloot de raad geld vrij te maken voor het realiseren van een Integraal KindCentrum (IKC) op de locatie van basisschool Op ’t Hwagveld. Die fuseert binnenkort met basisschool De Gansbaan. Ook kinder- en buitenschoolse opvang én de bibliotheek vestigen zich in het nieuwe gebouw. 
In de loop van de komende jaren komen bovendien de leerlingen van Stella Maris VMBO in Valkenburg naar de locatie in Meerssen. Ook daarvoor is (ver)nieuwbouw nodig. Het is dan ook het moment de onoverzichtelijke verkeerssituatie bij Stella Maris aan te pakken. 

Daarmee is het onderwijs in Meerssen klaar voor de toekomst. De verwachting is dat de gemeente met deze brede scholen nog aantrekkelijker wordt als plek om te wonen. Ook omdat Stella Maris meer maatwerk in haar onderwijs gaat introduceren. 

De vestiging van het KindCentrum en bibliotheek op de locatie van Op ’t Hwagveld is ook een opsteker voor Meerssen West en past in de revitalisering van die wijk. Wonen Meerssen heeft er de laatste jaren geïnvesteerd in nieuw- en vernieuwbouw. KIJK!!! sprak waardering uit voor de manier waarop het college erin is geslaagd samen te werken met betrokken partijen om tot dit resultaat te komen.

Reacties zijn gesloten.