Schone schijn

Het was wel even schrikken dinsdag 1 en woensdag 2 november. Er rolden negen moties en amendementen met de drie logo’s van de coalitiepartijen erop de mailbox van KIJK!!! in. Conclusie: daar hoefden we het tijdens de begrotingsvergadering niet meer over te hebben. Die waren bij voorbaat met negen tegen acht stemmen aangenomen.
Maar, eigenlijk is het geen schrikken meer. Het bevestigde een idee dat al enige tijd had postgevat. Om debat in de raad uit de weg te gaan maken de coalitiepartijen dichtgetimmerde afspraken. Of ze laten besluiten over aan het college, dat de grenzen opzoekt van wat kan. Het plaatsen van verlichting rond een nieuw kunstgrasveld wordt omschreven als groot onderhoud aan dat veld. Mocht zoiets leiden tot een motie van wantrouwen, maakt niet uit: het wordt toch negen tegen acht. Een van de raadsleden van de coalitie, meer in het bijzonder van Focus, zei het ongeveer zo: “Jullie van de oppositie hebben meer kennis in huis en meer tijd om je in alles te verdiepen.” Tja…De kiezers weten dus wat hun in 2018 te doen staat. Niet op een van de coalitiepartijen stemmen.

Kies voor KIJK!!!

Goed, er valt over de begrotingsvergadering niet veel meer te zeggen dan dat die voor KIJK!!! teleurstellend verlopen is. We moeten oppassen al te grote woorden te gebruiken maar in de gemeente Meerssen is het met de democratie niet best gesteld. De meerderheid zoekt geen overleg of verbinding met de minderheid, ze gaat het debat uit de weg, de partijen in de coalitie houden elkaar angstvallig vast en de minderheid wordt in de raad en op Twitter populisme verweten. Daarbij treden wethouders, behalve als stevige bestuurders – en dat is op zich goed – ook op als coaches van de fracties van de coalitie. Want in de coalitiefracties regeert dus de angst en dat maakt ze huiverig voor inhoudelijk argumenteren. Maar ze kunnen er hun schouders bij ophalen: dat maakt uiteindelijk geen schijn van kans.
Dat is des te triester omdat de raad onlangs met algemene stemmen een gedragscode voor raadsleden en burgerraadsleden heeft vastgesteld. Daarin staat onder andere dat je juist niet moet doen wat hierboven beschreven staat. Daarom had KIJK!!! donderdag 3 november, vooruitlopend op de situatie waarin de bekende machtspolitiek dreigde, een motie voorbereid waarin het de raad opriep de hand weer eens in eigen boezem te steken: gaan we nog wel goed met elkaar om, zoals we met elkaar hebben afgesproken? Die motie werd met alle stemmen vóór aangenomen. We hopen dat het niet wéér voor de schone schijn is.

Onze eerste termijn naar aanleiding van de Programmabegroting 2017 kunt u hier lezen.

Reacties zijn gesloten.