Schriftelijke vragen over de toegankelijkheid van Meerssen Centrum

Op  23  september  2014  kwam  een delegatie  van  het  WMO-platform  in  het  gemeentehuis  bijeen.  Samen  met  twee ambtenaren  hebben  zij  een  wandeltocht  gemaakt  door  het  centrum  van  Meerssen  om  de toegankelijkheid  voor  rolstoelers  en  mensen  met  een  rollator  te  bekijken.  In de  nieuwsuitzending  van  RTME  (week  31) werd hier aandacht  aan besteed.  Onder  andere  naar  aanleiding  van  de  nieuwsuitzending  van  RTME  heeft KIJK!!!  de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld:

•  Bent  u  met  ons  van  mening  dat  het  centrum  van  Meerssen  toegankelijker  moet zijn  voor  rolstoelgebruikers,  mensen  met  kinderwagens,  rollators  en scootmobielen?
•  Welke  concrete  acties  zijn  er  ondernomen  (of  onderneemt)  de  gemeente  naar aanleiding  van  de  bijeenkomst  met  het  WMO-platform  op  23  september  2014  met ambtenaren  van  de  gemeente?
•  Klopt  het  dat  er  al  eerder  gesprekken  hebben  plaatsgevonden  met  het  bestuur van  het  GOM  (Gehandicapten  Organisatie  Meerssen)  en  de  wethouder  omtrent  dit thema?  Wat  is  uit  deze  gesprekken  naar  voren  gekomen?  Welke  concrete  acties komen  daaruit  voort?
•  Is er  overleg  gevoerd  met  Ondernemersvereniging  Sfeervol  Meerssen  (OVSM) om  de openbare  ruimte  voor  voetgangers  met  een  kinderwagen  en/of  met  een  beperking en  hulpmiddel  voor  mobiliteit  zo  toegankelijk  mogelijk  te  maken/houden?
•  Bent  u  van  mening  dat  de  gemeente  in  het  algemeen  (meer)  zorg  –  direct  of indirect  –  zou  moeten  dragen  voor  de  toegankelijkheid  van  de  openbare  ruimte, haar  eigen  gebouwen  én  openbare  gelegenheden  in  eigendom  van  derden  voor mensen  met  een  beperking  en  hulpmiddel  voor  mobiliteit  als  rollator,  rolstoel, scootmobiel en dergelijke?

Tenslotte  heeft KIJK!!!  erop  aangedrongen  dat  er  in  samenspraak  met  het  GOM  en  OVSM concrete  acties  ondernomen  worden  om  het  centrum  van  Meerssen  –  en  mogelijk  ook  in de  andere  kernen  –    toegankelijker  te  maken  voor  zowel  valide  als  minder  valide inwoners.

Reacties zijn gesloten.