Slagvaardig, snel, daadkrachtig, voortvarend

We hadden net Bevrijdingsdag achter de rug of het schoot de coalitie in de rug. En niet van het feestje. Twee weken later bleek de patiënt in een coma waaruit hij niet meer zou ontwaken. Jammer voor Meerssen. Er was sprake van onherstelbare schade, van “vertrouwen dat een onontkoombare klap had gekregen.” Wat dat dan ook moge zijn. Volgens Focus en PGM was er – ondanks afspraken, vastgelegd in een motie van koud een jaar geleden – absoluut geen tijd voor een rondje bezinning. De gemeente moest bestuurd en wel snel, daadkrachtig, slagvaardig en voortvarend. Er lag nog een akkoord van vorig jaar, de VVD zou met ze meedoen, dus zou het zo gepiept zijn. Een eitje. Er gingen wat mailtjes heen en weer en er verschenen wat verklaringen van partijen in de (social) media. De burgers vroegen zich ondertussen af waar circus Meerssen nu weer mee bezig was. Werd het geen tijd eens grondig te onderzoeken of we als gemeente nog wel zelfstandig verder kunnen, hoorde ik iemand op een verjaardag vragen.

Op 28 mei was er een raadsvergadering met enkele verklaringen – overigens niet van de slagvaardige, daadkrachtige, voortvarende en snelle partijen Focus, PGM en VVD – en een serie hamerstukken. Even geen debat, graag. Ondertussen is het bijna 2 juli en nadert een nieuwe raadsvergadering, de laatste vóór de zomervakantie. Daar staan minstens vijf stevige dossiers op de agenda. Dossiers waar een gemeenteraad normaal gesproken eens flink de tanden in zet. Denk aan alles wat met financiën te maken heeft. In een gemeente met voor 2016, 2017, 2018 en 2019 een nu voorzien tekort van minimaal 750.000 euro op de begroting. Wat de raad nog niet weet is welke verrassingen het Rijk in petto heeft (de zogenoemde  meicirculaire is nog niet in de cijfers van de gemeente verwerkt) en evenmin met welke plannen de nieuwe coalitie komt.
Als je écht zo slagvaardig, daadkrachtig, voortvarend en snel bent, had je toch al minstens iets kunnen verklaren over hoe je dat bekende tekort denkt weg te werken. Maar deze nieuwe coalitie hult zich in zwijgen, produceert ergens een stuk waarvan de raad mag hopen dat ze er op 2 juli kennis van heeft mogen nemen.
Als er op 2 juli tenminste écht een coalitie is, mét een coalitieakkoord en een college. En stel dat dat er is, dan nog is een serieus debat nauwelijks mogelijk omdat een deel van het college nieuw en onervaren is. Gelukkig hebben we nog een organisatie die gewoon zijn werk doet. Dat is een hele geruststelling.
Ondertussen blijft KIJK!!! ondanks alle verbazing, vertwijfeling en soms grote woede over zo veel onvermogen tot stabiel bestuur in de gemeente Meerssen constructief meedenken. Daar kunnen onze medeburgers op rekenen.

Paul Jansen, fractievoorzitter KIJK!!!

Reacties zijn gesloten.