Verkenning

Vanavond heeft Paul Jansen namens de fractie van KIJK!!! de andere voorzitters van de Meerssense raadsfracties uitgenodigd om op korte termijn met elkaar uit te wisselen hoe ieder denkt dat we als gemeente verder zouden kunnen na de coalitiebreuk. Uitgangspunt van dit gesprek en het vervolg zou wat KIJK!!! betreft de motie Nieuw Elan moeten zijn, die de voltallige raad vorig jaar heeft aangenomen. Daarbij is een start als vorig jaar bij de eerste coalitievorming wellicht een optie.
Maar uiteraard realiseert KIJK!!! zich ook dat haar rol als kleine partij bescheiden is.

Reacties zijn gesloten.