Verkiezingsprogramma 2014-2018

Op 14 november 2013 vond de algemene ledenvergadering van KIJK!!! plaats. Tijdens die bijeenkomst hebben de leden het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 19 maart 2014 vastgesteld.

Kandidatenlijst

De eerste negen plaatsen op de kandidatenlijst liggen vast:

  1. Paul Jansen
  2. Laura Scheepers
  3. Bas Vankan
  4. Andreas Pohle
  5. Mechtild Schiffers
  6. Bart Swanenvleugel
  7. Jack Giesen
  8. Ingmar Koch
  9. Marleen Cremers

De plaatsen 10 tot en met 27 liggen globaal vast, met dien verstande dat het bestuur het mandaat heeft gekregen er nog zo nodig wijzigingen in aan te brengen en mensen toe te voegen. De volledige voorlopige lijst staat hier.

Speerpunten en verkiezingsprogramma 2014

In verkiezingstijd concentreren we ons op een aantal speerpunten. Het belangrijkste: het is goed wonen in de gemeente Meerssen en dat willen we graag zo houden en verbeteren. Wonen in Meerssen is een van de beste dingen die ons zijn overkomen. Daar kun je je eigen ding doen maar je bent er ook voor je medeburgers en die zijn er ook voor jou. Je steekt er je handen uit de mouwen voor je buurt. In een mooie en vertrouwde omgeving met een rijk verenigingsleven.
Want de gemeente, die ben je zelf en die maken we samen.

Onder Verkiezingen vindt u alle speerpunten voor de verkiezingen en het volledige verkiezingsprogramma van KIJK!!!

Reacties zijn gesloten.