Vertrouwen waarmaken

Geloof het of niet maar KIJK!!! ziet met lede ogen aan dat in de coalitie van BRUG-M, Focus en PGM spanningen zijn. KIJK!!! signaleerde het al tijdens de laatste raadsvergadering. Zie ons verslag van die vergadering op deze site. Want, drie coalitiepartijen willen een voorstel van het college aanpassen maar over die aanpassingen zijn ze het niet eens. De drie partijen leggen twee amendementen voor. Dan heb je iets niet goed gedaan. Dan ben je voer voor de oppositie. De uitkomst is dat Focus en PGM tijdens de vergadering een draai maken en tegen het voorstel stemmen. Het resultaat is een interessant debat dat veel onenigheid blootlegt. En twijfel oproept over de wil van de coalitie te zoeken naar een oplossing in het belang van de hele gemeente Meerssen in plaats van een oplossing voor een deelbelang.

Meerssen heeft vooral behoefte aan stabiel bestuur en een financieel gezonde positie waar iedereen aan bijdraagt. En stabiel bestuur is ook hard nodig als je als coalitie de verantwoordelijkheid voor het soepel invoeren van grote veranderingen op sociaal gebied op je hebt genomen. KIJK!!! betreurt het zeer dat de zittende coalitie van BRUG-M, Focus en PGM moeite heeft met het waarmaken van die verantwoordelijkheid.

KIJK!!! heeft vorig jaar gezegd deze coalitie kritisch en constructief te volgen. Daar gaan we gewoon mee door. Van deze coalitie verwachten we dat ze haar verantwoordelijkheid voor stabiel bestuur blijft nemen. De kiezers in de gemeente Meerssen hebben aan BRUG-M, Focus en PGM met grote meerderheid van stemmen hun vertrouwen gegeven. Dat mogen ze waarmaken.

Reacties zijn gesloten.