Vervolgvragen over de toegankelijkheid

Foto van Frank Vincentz [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Begin augustus heeft de fractie van KIJK!!! vragen gesteld over de toegankelijkheid van het centrum van Meerssen voor rolstoelgebruikers, mensen met kinderwagens of rollators. Eind vorige maand reageerde het college. Maar de antwoorden waren zo summier en weinig concreet dat de fractie het noodzakelijk vindt om aanvullende vragen te stellen.

Zo zegt het college in zijn antwoord dat er een rapportage is waarin de knelpunten in het centrum beschreven zijn. KIJK!!! zou graag een kopie van de rapportage ontvangen.
Verder schrijft het college dat op grond van die rapportage enkele artikelen in de Algemene Plaatselijke Verordening zijn opgenomen. Welke artikelen zijn dat?
De fractie wil ook graag weten welke concrete acties voortgekomen zijn uit de gesprekken tussen de wethouder en het GOM en wat de resultaten zijn van het overleg met Winkeliersvereniging Sfeervol Meerssen.

En de laatste vraag is misschien wel de belangrijkste:
Welke concrete stappen gaat het college nemen om de toegankelijkheid van het centrum (en omgeving) te verbeteren? Binnen welk termijn?

De fractie gaat er van uit dat het college deze vragen binnen twee weken naar tevredenheid zal beantwoorden.

Tenslotte pleit KIJK!!! in de brief voor het autoluw maken van het centrum, omdat dit niet alleen de toegankelijkheid, maar ook de aantrekkelijkheid van het centrum ten goede zal komen.

Reacties zijn gesloten.