Visie op Eiland in de Geul

Tijdens de raadsvergadering van 3 maart jl. nam de raad een motie van KIJK!!! over het Eiland in de Geul aan. KIJK!!! vindt dat er nog onvoldoende zicht is op wat de gemeente nou eigenlijk wil met het gebied. Welke functies zouden daar moeten (kunnen) komen en hoe belangrijk is een zwembad dan?
Er is nog altijd niet een dergelijke visie. De raad heeft besloten dat die er nu wel moet komen. KIJK!!! denkt aan voorzieningen die te maken hebben met opleiding (voorschoolse kinderopvang, scholen), vrije tijd (sport, cultuur, buitenschoolse opvang) en misschien wel met zorg. De wethouder heeft toegezegd de motie uit te voeren en de raad een themabijeenkomst in het vooruitzicht gesteld.
KIJK!!! vindt in elk geval dat het debat over het Eiland in de Geul niet voldoende gevoerd is en dat te veel de aandacht gaat naar of er ja of nee een zwemvoorziening moet zijn. KIJK!!! vindt een zwembad open houden geen kerntaak van een gemeente. Dat standpunt heeft de raad in 2012 al ingenomen. En in de meerjarenbegroting is er voor 2016 geen geld opgenomen voor exploitatie van de Parel.

Reacties zijn gesloten.