VOORTGANG COALITIEVORMING

Zoals eerder is bekend gemaakt zijn de partijen BRUG-M, CDA, KIJK!!! en Het Origineel met elkaar in gesprek om te komen tot een stabiele coalitie en een breed gedragen bestuursakkoord.

De planning was dat er begin mei een concept-bestuursakkoord zou liggen, maar die planning is niet gehaald. Hoewel de gesprekken constructief en voortvarend verlopen, vraagt het proces om tot een evenwichtig en door alle beoogde coalitiepartners gedragen bestuursakkoord te komen meer tijd dan eerder werd ingeschat.

De planning is nu dat het concept-bestuursakkoord in de loop van volgende week (week van 7 mei) klaar zal zijn. De partijen die niet aan de coalitietafel zitten (Lokaal DNA en FOCUS) krijgen als eerste de gelegenheid om te reageren op dat concept-akkoord.

Na eventuele bijstelling wordt het bestuursakkoord afgerond en zal dit aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden toegezonden. In de bijgestelde planning is nu opgenomen dat deze besluitvorming in de raadsvergadering van woensdag 30 mei zal plaatsvinden.

Reacties zijn gesloten.