Vragen aan het college

KIJK!!! heeft de laatste weken enkele keren schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders. Die betroffen maatregelen om beter met wateroverlast als van zondag 3 augustus jongstleden om te gaan, het nieuwe klantencontactcentrum (KCC) en raadszaal aan de Markt in Meerssen en een toezegging die het College de Raad deed tijdens de raadsvergadering van 26 juni jl. over armoedebeleid. Op de brief naar aanleiding van de wateroverlast heeft KIJK!!! nog geen antwoord ontvangen, op beide andere wel. Maar, we waren niet tevreden over die antwoorden. We vinden dat het College het antwoorden op vragen te veel voor zich uit schuift en de Raad aan het lijntje lijkt te willen houden. We hebben daarom op basis van artikel 40 van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad opnieuw vragen gesteld over het KCC en Armoedebeleid en uitdrukkelijk om schriftelijke beantwoording gevraagd. Deze procedure schrijft voor dat het College binnen dertig dagen schriftelijk antwoordt.

Reacties zijn gesloten.