Vragen met KIJK!!!: herindeling versus zelfstandigheid

In deze rubriek beantwoordt KIJK!!! vragen over haar programma. Deze keer: waar staat KIJK!!! in de discussie over herindeling versus zelfstandigheid van de gemeente Meerssen?

Het is u wellicht opgevallen dat in ons verkiezingsprogramma geen definitief antwoord te lezen is. Bij onze waarde van KIJK!!! als progressieve partij, schrijven wij: “Alle vormen van bestuurlijke samenwerking zijn voor ons mogelijk als een meerderheid van de inwoners een bepaalde keuze omarmt. Ons doel is een dienend bestuur dat meer doet voor de burgers en ondernemers; de bestuurlijke inrichting van onze gemeente is daaraan ondergeschikt”.

Progressief betekent vooruitdenken en oplossingen kiezen die goed zijn op de lange termijn. We vinden dat het veranderen of vasthouden aan een bestuurlijke vorm nooit een doel op zich kan zijn. De rol van de gemeente is te allen tijde: dienstbaar zijn aan onze samenleving en natuur.

We zijn enthousiast over duurzame strategische visies op Zuid-Limburg zoals uitgewerkt door Dr. Luc Soete in 2018 in opdracht van negen gemeenten in middengebied Zuid-Limburg. Dit stelt voor om van Zuid-Limburg een groene long te maken: schoner, meer vergroening, meer dynamiek en lokaal ondernemen. We denken ook graag mee over welke bestuurlijke samenwerking het best past bij zulk een toekomstgericht perspectief. De provincie zou het voortouw moeten nemen om met gemeentes daar verder over na te denken. Tot nu toe blijft deze visie in de la van de provincie liggen.

Progressief betekent ook: genuanceerde besluiten nemen in gezamenlijkheid en gebaseerd op feiten. Juist bij een groot thema als bestuurlijke toekomst past niet een zwart-wit benadering. Leidraad zijn voor ons bij grote thema’s: de inwoners moeten achter de keuze staan die genomen wordt. Daarom zien we het opgeven van zelfstandigheid niet als een korte termijn aangelegenheid en we willen tegelijkertijd bestuurlijke veranderingen vanuit ons principe niet uitsluiten.

Herindelen is voor ons in ieder geval geen manier om te bezuinigen. Onderzoek na onderzoek laat zien dat het opgaan van een gemeente in een veel grotere gemeente geen bezuinigingen in de kosten oplevert (M. Allers, Coelo, 2014). In Meerssen zijn de financiële zaken nu goed op orde, met een sluitende meerjarenbegroting en meer dan 50 miljoen als eigen reserve. Er wordt gewerkt aan het toekomstbestendig maken van de gemeentelijke organisatie.

De gemeente Meerssen bevindt zich niet in een bestuurlijke of financiële crisis en zal de komende jaren goed kunnen functioneren. Daarvoor heeft KIJK!!! haar verantwoordelijkheid genomen en dat wil ze graag weer doen. We gaan voor het continueren van de rust die de laatste jaren is teruggekeerd in de gemeenteraad en bij de gemeentelijke organisatie.  

KIJK!!! wil concrete resultaten boeken voor de grote uitdagingen waar de gemeente aan kan bijdragen: klimaatverandering, wooncrisis, armoede, verschraling van natuur en de leefomgeving. We zien op dit moment dat een discussie over de bestuurlijke toekomst binnen onze gemeentepolitiek aandacht voor die urgente problemen wegneemt.

Als het terugdringen van de gemeentelijke uitgaven het belangrijkste doel is voor een partij, dan nog is herindeling niet de oplossing. Het is ook geen oplossing om ons bestuur slagvaardiger te maken. Daarvoor zijn in de eerste plaats bestuurders nodig die ‘polderen’: samenwerken en dialoog opzoeken in de gemeenteraad. Voor ons staat daarom de komende vier jaren geen plan tot herindeling op onze agenda voor de gemeente Meerssen. Dat is een brug te ver.

Reacties zijn gesloten.