Vragen met KIJK!!!: realistische woonplannen?

In deze rubriek beantwoord KIJK!!! vragen over haar programma. Deze keer: is het realistisch dat er de komende jaren 400 woningen bijkomen in Meerssen, zoals KIJK!!! voorstelt?

We denken dat met inbreiding in de kernen door initiatieven van particulieren, ondernemers en Wonen Meerssen nog veel te bereiken is. Tegelijkertijd is het belangrijk de kwaliteit van het groen binnen de gemeente te vergroten, zoals bijvoorbeeld het bomenplan voor Bunde Oost beoogt.

We zien dat er bij de gemeente Meerssen een cultuuromslag gaande is waarbij de gemeente actiever gaat meedenken met voorstellen van burgers en ook beter uitlegt wat de mogelijkheden zijn om te (ver)bouwen en te vergroenen. Daarbij komt dat de omgevingswet de regels voor de inrichting van de omgeving gaat vereenvoudigen.

We verwachten niet dat we in Meerssen een passend aanbod kunnen realiseren op grote vraag die er is naar woonruimte in alle gemeenten. In de kernen blijven de mogelijkheden beperkt; we willen natuurlijk niet de mooie natuur rond de kernen gebruiken voor woningbouw.

De gemeente heeft tot 2021 ingezet op krimp in de woningmarkt; in 2021 zijn diverse bouwplannen goedgekeurd die de komende jaren tot 300 nieuwe woningen moeten leiden. Daar kan nog zeker 100 woningen bovenop door creatief en efficiënt om te gaan met de beschikbare ruimte in de kernen. We denken dan bijvoorbeeld aan woning-splitsing. De doorstroming moet weer op gang komen. We horen vaak dat huishoudens met 60plussers graag iets kleiner willen wonen, maar dat daar nauwelijks aanbod voor is. Het creëren van meer kleinere woningen kan weet grotere woningen beschikbaar maken voor starters.

KIJK!!! is de enige partij die actief werk heeft gemaakt om het woonbeleid ambitieuzer te maken door middel van een motie (zie: https://www.kijkmeerssen.nl/verkiezingen-2022/) in 2021. In die motie vragen we de gemeente op om versneld werk te maken van haar beleidsintenties en burgers met ideeën beter en actiever te helpen. Ook dient de woonbehoeften van de inwoners in kaart gebracht te worden.

Naar aanleiding van onze motie heeft wethouder IJff toegezegd dat er dit jaar een concreet uitwerkingsplan komt met een overzicht welke woningen wanneer gepland staan voor bouw. Zo een schema is tot nu toe niet beschikbaar.

De andere partijen hebben zonder verdere aanvullingen onze motie ondersteund tijdens de begrotingsvergadering in november vorig jaar. Daar zijn we heel blij mee. Hiermee komen onze ambities voor 400 woningen dichterbij.

Reacties zijn gesloten.