Vragen met KIJK!!!: wat vindt KIJK!!! van OZB verhogingen?

In deze rubriek beantwoord KIJK!!! vragen over haar programma. Deze keer beantwoorden we wat KIJK!!! wil met de OZB.

KIJK!!! heeft in haar verkiezingsprogramma staan dat we de gemeentefinanciën gezond houden; dat betekent dat we geen grote stijgingen in OZB willen, maar een stabiele ontwikkeling die rekening houdt met de jaarlijkse inflatie. Stabiel betekent ook in de pas lopen met ontwikkelingen in vergelijkbare gemeenten en met het aanbod in voorzieningen. OZB helpt om de voorzieningen voor de gemeenschappen in Meerssen in stand te houden of te verbeteren; het is een klein percentage van de totale begroting. Meer dan 70 % van de gemeentelijke begroting komt direct van het rijk.

De OZB is momenteel niet de meest uitzonderlijke kostenpost die de woonlasten voor Meerssen opdrijven. We hebben een erg hoge rioolbelasting, de hoogste van heel Limburg. Die belasting moet volgens de wet kostendekkend zijn; waarom die zo hoog is in Meerssen hebben we nog niet precies kunnen achterhalen. We raden rapport van provincie over belastingen: https://www.limburg.nl/publish/pages/137/belastingoverzicht_2021.pdf en de site www.waarstaatjegemeente.nl voor precieze informatie over woonlasten en OZB.

Het OZB tarief heeft in onze gemeente een hele tijd gelijk gelopen aan die van het gemiddelde in Limburg. In 2016 en 2017 heeft Meerssen bij de invoering van het sociaal domein ervoor gekozen het tarief flink te verhogen. Daarna is het weer gaan dalen. In de periode 2017-2012 is de OZB per inwoner in Meerssen gestegen met € 28,- In Valkenburg is dit € 60 en in Beek € 53,-. De OZB voor ‘Niet-Woningen’ (bedrijfspanden) is in Meerssen een van de laagste van Limburg.


Onze conclusie is dat de OZB weer op een stabiele koers zit. De provincie heeft de meerjarenbegroting van de gemeente goedgekeurd waaruit blijkt dat grote verhogingen overbodig zijn. Als KIJK!!! vinden we het ook heel belangrijk de totale woonlasten mee te nemen in de begrotingsvoorstellen. KIJK!!! wil geen beloftes maken, bijvoorbeeld om de hondenbelasting af te schaffen, omdat we het loze beloften vinden als er dan ook niet een verkiezingsvoorstel is waarop bezuinigd moet worden.

We zien dat de inflatie sinds vorig jaar voor het eerst in 40 jaar nog nooit zo hoog geweest; een trend die nog niet stopt. De energieprijzen blijven stijgen en wie weet wat ons te wachten staat zonder uitzicht op vrede tussen Poetin en Oekraïne. Daarin wringt het volgens KIJK!!! ook in de politieke discussie over OZB en op landelijk niveau die over lastenverlichting.

Jarenlang pleitten rechtse partijen zoals de VVD voor lastenverlichting om de middenklasse in hun ogen het gemakkelijker te maken. En ze hebben zich verzet tegen ambitieuzere investeringen in verduurzaming, ondanks de vele voorstellen van progressief linkse partijen om de prioriteiten om te draaien. Nu zien het effect van dit rechts beleid. We zijn afhankelijk van energiebronnen die vervuilend zijn en schaarser worden. Energieprijzen blijven maar stijgen.

Op gemeentelijk niveau zien we nog steeds dat er partijen zijn die blijven hameren op het zo laag mogelijk houden van de OZB en investeringen in verduurzaming niet prioriteit geven. Dat is te vergelijken met de VVD op landelijk niveau: korte termijn politiek. We stellen daarbij de volgende vraag: “Wat heb je eraan als je OZB misschien 20 Euro op jaarbasis minder stijgt, als je energierekening tenminste 20 Euro per maand meer is, zo niet honderden Euro per maand meer kost?”. Verduurzaming is uiteindelijk ook heel belangrijk voor onze portemonnee, voor iedereen.

Reacties zijn gesloten.