Vragen

Publiciteit over de gemeente Meerssen begint steeds meer het verhaal van en over burger en initiatievenmakelaar René van Druenen te worden. Mij persoonlijk is niet helemaal duidelijk hoe daarmee om te gaan. Gaat het om een opvallend maar marginaal verschijnsel in de gemeentelijke politiek of moeten we ons écht zorgen maken?
De vraag die ik mijzelf voortdurend stel is of er wettelijk gezien ruimte is voor wat hij doet of nalaat. Ik denk dat er geen reden is daar ernstig aan te twijfelen. Maar, misschien zie ik dat verkeerd. Dan hoor ik dat wel.
Een tweede vraag is wat zijn beweegredenen zijn. Welk onrecht wordt er wie aangedaan? Wat is de reden of de aanleiding niet in te zetten op overleg en oplossing maar op confrontatie en problematisering? Wie of wat is daarmee gediend? De politieke partij waarvan René van Druenen nog steeds medeoprichter en lid is, is opgericht om verbinding te realiseren, heeft nadrukkelijk gekozen voor de naam BRUG-M. Wat ik zie is verwijdering en vijandschap. Tegelijkertijd is er ook in de raad en in het college de intentie er met z’n allen iets van te maken. Soms met vallen en opstaan, maar ook met soms grote, soms kleine stappen in verbetering van de onderlinge verhoudingen, verbetering van de kwaliteit van de besluitvorming, veranderingen in de ambtelijke organisatie, gericht zijn op het algemeen belang, op integer besturen en tegen vriendjespolitiek en tegen het denken in kampen.
Ik hoop van harte dat meneer Van Druenen op die positieve ontwikkelingen met zijn acties geen greep krijgt. Op dinsdag 5 april buigt de raad zich over het beter organiseren van burgerparticipatie in de gemeente, ook over buurtnetwerken, dorpsraden, deelname van burgers aan het opzetten van de begroting. Diezelfde avond organiseert initiatievenmakelaar Van Druenen een bijeenkomst over dorpsraden. Toevallig?
Oh, en wat betreft gemeenteraadmeerssen.nl, ik ben benieuwd.

Paul Jansen, Fractievoorzitter KIJK!!!

6 comments

 1. Maria Vandewall schreef:

  JA ik heb ook zo mijn bedenkinge hier over.Ik denk dat het niet toevallig is dat dhr.Van Dreunen die avond organiseert ,dit is weer zo’n stunt van hem ,even dwars zijn ,even laten zien ik doe wat ik wil en trek me nergens niks van aan .Wat er ontbreek een goede communicatie naar beiden partijen. Waar ligt dat aan?ook wil ik nog even mee geven mensen gebruik verstand het gaat tenslotte voor de burger van Meerssen en niet om mekaar dwars te zitten .Meerssen komt goed op de kaart te staan ,het mag alleen wat rustiger . Ik wens iedereen heel veel succes.? En hopelijk kunnen jullie straks allemaal Door een deur naar binnen en buiten.?????toi, toi.

  • Paul Jansen schreef:

   Beste Maria,

   Reken er maar op dat we ons best blijven doen de gemmente Meerssen goed te besturen. Ondanks de soms forse tegenwind.

 2. Frank Sünnen schreef:

  Ik kan niet beter dan jou omschrijven hoe ik over hem denk!! Bedankt Paul.

  • Paul Jansen schreef:

   Beste Frank,

   We blijven met de raad hard werken aan een goed bestuurde gemeente. Dat is lastig in een politieke cultuur die van heel ver moet komen. Maar het gaat lukken.

 3. René van Druenen schreef:

  Ik wil graag op je Vragen ingaan, Paul. Als dat mag, tenminste.
  Maar ik heb eerst een paar vragen voor jou.

  Waarom is één van de eerste dingen die je je afvraagt bij mijn activiteiten, of daar wettelijk ruimte voor is, terwijl jij – net als alle andere gemeenteraadsleden tot nog toe – geen enkele vraagteken lijkt te plaatsen bij het handelen van een wethouder die de wet overtreden omschrijft met bestuurlijke ongehoorzaamheid?

  Als je mij omschrijft als burger en initiatievenmakelaar, omschrijf je jezelf dan als burger en gemeenteraadslid? Ik zie mezelf in deze context op de eerste plaats als inwoner van Meerssen. Jij ook?

  Groet,
  René

  • Paul Jansen schreef:

   Beste René,

   Het stellen van tegenvragen vind ik prima al is het een retorische taktiek die wat mij betreft in de categorie van de jij-bak valt. Die creëert vervolgens de mogelijkheid jezelf niet te hoeven verantwoorden. Maar goed, ik vind de reactie van wethouder van Rijswijk niet de meest gelukkige maar hij gaat wel terug op een raadsbreed gedragen oproep aan jou om ruimte te maken voor nieuwe kansen voor verslaggeving over gebeurtenissen en personen in de gemeenschap in plaats van het conflict te koesteren, wat de weg daar naartoe onmogelijk maakt. In het conflict rond RTMe sta je als voorzitter van die club gewoon helemaal alleen. Het commissariaat van de Media doet in deze gewoon wat het moet doen: de regeltjes toepassen. Die stellen jou in het gelijk maar of je daarmee de democratische legitimiteit vanuit de Meerssense gemeenschap aan je kant hebt, dat is op z’n minst twijfelachtig na de oproep van de raad. Ik heb steeds gehoopt dat je daar gevoelig voor zou zijn. Per slot zijn vijf van hen wel jouw bloedbroeders, bij wijze van spreken. Ik schrijf je dit als bezorgde en betrokken burger en als volksvertegenwoordiger met een groot, open oog voor het algemeen belang.

   Paul Jansen