Wachtgeld, de feiten

Er is de laatste weken ophef ontstaan over de wachtgeldregeling van wethouder Rein Dupont die na dik twee maanden besloot de functie als wethouder van de gemeente Meerssen neer te leggen. CDA, Lokaal DNA, KIJK!!! en Focus betreuren dat zeer. Onze burgers zijn niet geholpen met ophef.

Ook wij zijn benieuwd naar de reden(en) van het aftreden van Rein Dupont maar respecteren zijn argumentatie: persoonlijke redenen. BRUG-M en ‘t Origineel namen en nemen daarmee geen genoegen. Inmiddels is gebleken dat Meer Vandaag beschikt over een mailwisseling tussen gemeente en Waterschap over de betaling van het wachtgeld waar Rein Dupont recht op heeft. Het gaat om een mailwisseling die beschikbaar was gesteld aan de fractievoorzitters in de Raad. De ophef die ontstaan is vraagt om nadere uitleg aan onze burgers.

Rein Dupont heeft na dik tien jaar als bestuurder van het Waterschap en na ruim twee maanden in dienst van de gemeente Meerssen recht op een wachtgeld van 283.000 euro en een begeleidingstraject ter waarde van ongeveer 14.000 euro. Dat die kosten (verdeeld over) de komende vijf jaar door de gemeente Meerssen moeten worden opgebracht is wrang maar ook het gevolg van landelijke wettelijke regelgeving. Dat die zo uitpakt is het gevolg van het snelle terugtreden van Rein Dupont. Dat kon niemand voorzien. Het snelle vertrek van Rein Dupont heeft duidelijk gemaakt dat het regelgeving is die incidenteel heel vreemd – en dit geval nadelig voor de gemeente Meerssen – uitpakt. Dat zien wij als een systeemfout die gerepareerd moet worden.

Wij betreuren het zeer dat de kwestie van het wachtgeld van Rein Dupont zoveel ongemak in het politieke leven van de gemeente Meerssen teweegbrengt. En tot zoveel onrust onder de burgers leidt. Het zo nadrukkelijk ophef creëren op basis van een bestuurlijk incident dat het gevolg is van het toevallig samenkomen van een merkwaardige wettelijke regeling en de persoonlijke keuze van een wethouder is niet onze stijl van besturen.

We gaan het College vragen opnieuw contact op te nemen met het Waterschap. Het kan niet zo zijn dat met een simpele mailwisseling een streep wordt gezet onder deze wachtgeldkwestie. Daarnaast rekenen we erop dat het begeleidingstraject naar andere werk voor de oud-wethouder snel tot resultaat leidt, waardoor de kosten voor de gemeente Meerssen beperkt zullen blijven. Ook gaan we de minister van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over dit ongelukkige incident informeren en consulteren met de bedoeling dat de regelgeving nog eens goed tegen het licht wordt gehouden. Als deze regelgeving blijft zoals die is, is die voor gemeenten een enorme blokkade bij het in dienst nemen van (zeer) ervaren wethouders.

Reacties zijn gesloten.