Weer tot elf uur

Donderdag 2 februari had de raad een beperkte agenda af te werken. Toch slaagden we erin de vergadering tot elf uur te laten duren. Met BRUG-M en CDA deden we via een motie weer een bescheiden poging het college ertoe te bewegen zich in te spannen om in 2018 de ozb niet te hoeven verhogen. Met andere woorden: om binnen de huidige begrotingsruimte – indien noodzakelijk – keuzes te maken.
Aanleiding voor het indienen van de motie was een nieuwjaarsboodschap van wethouder Guido Houben op Facebook. De financiële positie van de gemeente zou het toelaten weer te kunnen denken aan lastenverlichting voor de burger, liet hij weten. Daarmee nodigde hij wat ons betreft zelf uit tot een dansje rond de vieze vlek die de ozb in Meerssen op dit moment is en waarmee de gemeente Meerssen inmiddels de hoogste woonlasten in Limburg heeft.
VVD en PGM besloten echter om in eerste termijn met grof politiek geschut te komen, in plaats van met een simpel ja of nee en een kort verklarinkje daarvoor. Het feit dat die twee partijen het nodig vonden politiek zo enorm uit te pakken, wijst volgens KIJK!!! op grote onrust. De gigantische verhoging van de ozb in de afgelopen jaren hijgt ze in de nek. KIJK!!! heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat de ozb geen sluitpost van de begroting mag zijn en dat aan een redelijke jaarlijkse verhoging goede bezuinigingsmaatregelen – keuzes dus – vooraf dienen te gaan. Keuzes waarvoor de basis werd gelegd in het door KIJK!!! aangezwengelde kerntakendebat dat al in 2012 tot conclusies leidde. Uitgerekend de VVD en PGM zaten toen in de oppositie en waren verklaard tegenstander van zowel het debat als van de conclusies en de uitvoering daarvan. Onzin vonden ze het, bezuinigen was nergens voor nodig. Beide partijen waren dat stukje geschiedenis duidelijk even kwijt.
Een van de dossiers, het accommodatiebeleid, waarin de in 2012 afgesproken bezuinigingen nog altijd niet zijn gerealiseerd – en die zich al vier jaar opstapelen – is in handen van wethouder Désirée Cortenraede en daarvoor Eugène Glimmerveen, beiden VVD. De huidige fractie van de VVD is een warm pleitbezorger van een financieel gezonde gemeente Meerssen en een begroting die stevig onderbouwd is. Des te wonderlijker is het dat de VVD in de huidige coalitie gestapt is. Die opereert namelijk op basis van een akkoord waarin de paginanummers de enige cijfers zijn. Maar het was wel een coalitie die voor het overgrote deel bestond uit partijen (Focus en PGM) die in 2014 samen met BRUG-M het college een “Beleidsplan accommodaties” naar de raad lieten sturen waarmee binnen afzienbare tijd een bezuiniging van 480.000 euro op jaarbasis (zie brief) mogelijk zou zijn. Dat beleidsplan ligt nu in een onderste lade.
PGM en Focus zijn namelijk niet zo van het bezuinigen en snijden in bestaande geldstromen. Focus hield zich in dit debat overigens opvallend stil.

(wordt vervolgd)

Reacties zijn gesloten.