Zienswijze MAA ingediend

Op donderdag 12 januari jl. vergaderde de raad onder andere over de geplande uitbreiding van Maastricht Aachen Airport. KIJK!!! steunt de zienswijze van Milieudefensie dat de komst van grotere en zwaarder beladen vliegtuigen naar de luchthaven een bedreiging kan zijn van de gezondheid van  de omwonenden. Die leidt tot de uitstoot van meer (ultra)fijnstof en meer lawaai. Ook de natuurgebieden in de omgeving hebben ervan te leiden.
De raad van de gemeente Meerssen meent dat de minister eerst een MilieuEffectRapportage moet laten opstellen voordat het nieuwe luchthavenbesluit eventueel definitief wordt. Dat kan alleen als de gezondheidseffecten binnen aanvaardbare grenzen blijven. De raad is bovendien van mening dat de uitstoot van (ultra)fijnstof en het lawaai voortdurend gemeten moeten worden en dat de meetgegevens via internet door de burgers direct af te lezen moeten zijn.

KIJK!!! vraagt zich trouwens ook af of MAA eigenlijk wel ooit rendabel te maken is. Er liggen zoveel vliegvelden (Luik, Charleroi, Brussel, Eindhoven, Weeze, Düsseldorf en Keulen) in de buurt die al veel verder zijn in hun ontwikkeling en op de steun van overheden mogen rekenen. Die haalt MAA nooit meer in.
Wij denken dat we tevreden moeten zijn met MAA zoals het is, eventueel met wat beperkte groei. De provincie zal op termijn waarschijnlijk moeten accepteren dat het is zoals het is en misschien moet dan de stekker er wel uit. Tot nu toe komt er ook geen steun uit Den Haag voor het openhouden van het vliegveld.
Anderzijds is het plezierig een vliegveld als MAA in de buurt te hebben. Het is goed voor de bereikbaarheid en het imago van de regio en er zijn interessante opleidingen en werkgelegenheid mogelijk. We verwachten dat MAA nog wel een tijdje een stevig hoofdpijndossier zal blijven.

 

Reacties zijn gesloten.