Tag Archive for 2019

Het nieuwe jaar in

"Good things happen when you meet strangers." Yo-Yo Ma

We blijven ons ook in 2019 inzetten voor een gezonde gemeente. Wij – en met ons heel wat inwoners – vinden belangrijk dat:

  • de gemeentefinanciën op orde blijven;
  • de zorg voor mensen een gemeentelijke prioriteit blijft;
  • mensen in armoede en met schulden hulp krijgen bij het uit de problemen komen;
  • eindelijk het accommodatiebeleid vorm krijgt en goed aansluit bij het leven in de dorpen;
  • burgers in het proces naar een nieuw luchthavenbesluit MAA een duidelijke stem hebben;
  • de nieuwe omgevingswet leidt tot betere bescherming van het landschap;
  • de gemeente meer het voortouw neemt in het nemen van duurzame maatregelen;
  • in samenwerking met het Waterschap de impact van extreem weer beheersbaar wordt;
  • de verstandhouding tussen de partijen in de politiek goed blijft.

In 2019 zult u KIJK!!! vaker tegenkomen: op straat, in het café, in het gemeenschapshuis, onder de mensen. We willen graag van u horen wat er speelt in de dorpen en verenigingen. Niet dat we daar geen beeld bij hebben maar dat beeld kan altijd beter. En misschien kent u ons nog niet zo goed en wilt u ook een beter beeld hebben van wie wij zijn.

Laten we elkaar vaker opzoeken, kennismaken en er zo voor zorgen dat u nog directer en vaker invloed kunt hebben op de koers die de gemeente vaart.

Binnenkort op deze site meer informatie over waar en wanneer u ons kunt treffen. U kunt natuurlijk ook via deze site contact met ons opnemen.

Foto: Merel

Een gezond 2019 doen we samen

Een gezond 2019 doen we samen