Tag Archive for Kleurkeur

Kleurkeur in Geulle

Op 5 juli heeft de voltallige KIJK!!!-fractie deelgenomen aan de uitvoering van de Kleurkeur-methode voor een bloemrijke berm onderaan de Moorveldsberg te Geulle.
Het is goed te zien dat het om een behoorlijk soortenrijke berm gaat waarvan gelukkig alleen de onderste meter door de gemeente gemaaid is. In de berm werden over een lengte van 40 meter 30 soorten aangetroffen waaronder zeldzame soorten zoals Beemdkroon en Grote ratelaar.
De daaropvolgende 60 meter (bij de Kleurkeur-methode dienen verdeeld over 100 m telkens om de 10 m de bloemplanten genoteerd te worden) waren deels gemaaid en deels bezet met een dicht Braamstruweel en daardoor veel minder bloemrijk.
Alle data zijn ingevoerd op de website van de stichting Floristisch Onderzoek Nederland (FLORON).
Doordat de laatste 60 m veel minder bloemrijk waren dan het gedeelte op de foto kwam de door Floron berekende nectarindex toch uit op een vrij gemiddelde waarde: 3 punten van de maximaal 5 punten.
De fractie is van plan op meer plaatsen in de gemeente de Kleurkeur-methode van Floron uit te voeren om een gedegen indruk te krijgen hoe onze bermen er voorstaan qua soortenrijkdom en als leveranciers van nectar voor bestuivers.