Tag Archive for vraag van de dag

Vraag van de dag: Hoe nu verder met de OZB?

KIJK!!! wil dat de gemeente Meerssen – wat heffing van de OZB betreft – binnen vier jaar weer bij de middenmoot van de Limburgse gemeenten aansluit. Dat zal niet meevallen omdat de gemeente dan op andere fronten impopulaire maatregelen moet nemen. Waar dan het accent kan liggen, zullen we in de onderhandelingen over een nieuwe coalitie op tafel leggen.

De grote lijn zal zijn dat we als gemeente meer inzicht moeten krijgen in onze geldstromen. Het kan niet zo zijn dat we elk jaar gemiddeld 1 miljoen euro overhouden en dat dan in de algemene reserve storten. Om die vervolgens weer te gebruiken als een pot voor onvoorziene uitgaven of nieuwe plannetjes. We moeten vooral gedisciplineerd met ons geld omgaan en nog beter vooruit kijken.

Lees in ons verkiezingsprogramma meer over de gezonde gemeente.

Vraag van de dag: Wat voor partij is KIJK!!!?

KIJK!!! is een lokale partij met landelijke wortels. Wij vertegenwoordigen officieel de Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66. Hun leden kunnen zonder meer bij ons aansluiten. Daarnaast hebben we leden die geen lid zijn van deze drie partijen.

Voordeel hiervan is dat we lokale zaken zien vanuit een gezonde mix van sociale en liberale ideeën. We kunnen gebruik maken van landelijke netwerken voor opleiding en contacten. Daar leren we van en we kunnen gemakkelijk contact leggen met leden van de Tweede Kamer.

Lokale partijen drijven vaak op het belang van kleine groepen in de gemeente. Of ze krijgen een stem omdat ze neefje van de buurvrouw op de lijst staat. Je moet maar afwachten wat ze met je stem doen. Bij KIJK!!! weet je wat je krijgt: lokale oplossingen vanuit duidelijke ideeën over en op basis van actuele ontwikkelingen in de samenleving.

Lees in ons verkiezingsprogramma meer over de gezonde gemeente.