Tag Archive for water

Politiek café over water in Meerssen

“Water”, dat was het thema voor de 40 deelnemers van het politiek café dat KIJK!!! op 28 februari bij Conne5t op de markt in Meerssen organiseerde. Wateroverlast en droogte beperken, water beter vast houden en schoon water behouden: hoe lukt het ons die uitdagingen aan te gaan en wie draagt welke verantwoordelijkheid? Lukt het de overheid om de invloed van klimaatverandering op ons water bij te benen?
Wethouder Vanessa de Rond van KIJK!!! ziet kansen als overheden samenwerken met burgers:
“Door een hele trits maatregelen kunnen we wellicht de grote schade van 2021 in de toekomst voorkomen, zodat er de volgende keer een laagje water staat in plaats van ruim een meter. De gemeente kan de burger nog actiever helpen”.
Natuurorganisaties bieden een goed voorbeeld voor ons allen in het beter opslaan van water in de grond. “De natuur bevat zelf al oplossingen voor wateroverlast en droogte. Dat stimuleren is effectief”, volgens Hettie Meertens van ARK Natuurontwikkeling. “Als we wakker blijven, als we met zijn allen de bal de berg op blijven rollen, zullen we mensen, dieren en natuur kunnen beschermen tegen de risico’s van ons watergebruik”.
“De politiek is te veel met de korte termijn bezig geweest, waardoor onze opgaven rond water groter zijn geworden. We moeten juist meer vooruitzien”, zegt Thea Jetten, lijsttrekker van GroenLinks voor Provinciale Staten Limburg. “Burgers hoeven niet bij de pakken neer te zitten en kunnen zelf eenvoudig actie ondernemen door te zorgen voor groene tuinen, het opruimen van vuil in de natuur en meldingen doen van mogelijke overtredingen”. Een nog grotere opgave is volgens haar het voorkomen van schaarste van water (droogte). Een probleem dat steeds dichterbij komt.
Arnold Jansen, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, beschreef de uitdagingen die het waterschap heeft om de waterkwaliteit te verhogen, zodat we genoeg schoon drinkwater hebben: “We gaan heel kwistig om met waterkwaliteit door allerlei soorten van schoner en vuiler water samen af te voeren naar de zuiveringsinstallatie”.
Tijdens dit Politiek Café waren veel kandidaten van Water Natuurlijk Limburg aanwezig. Een partij die door KIJK!!! van harte ondersteund wordt. Welk verschil maakt Water Natuurlijk? Gerard IJff lichtte het toe: “We hebben de durf om bedrijven en burgers aan te spreken op hun verantwoordelijkheid, juist ook als ze zich niet aan de regels houden en ons grond- en beekwater vervuilen”.
KIJK!!! Meerssen ging de gemeentelijke verkiezingen in als een puzzelstukje om gezamenlijk te leggen met anderen. Dit blijft een goed devies voor de aankomende verkiezingen voor de provincie en het waterschap. Als het aan de politieke partijen van KIJK!!! (D66, PvdA en GroenLinks) ligt, zullen we in Limburg toekomstgericht de enorme uitdagingen op het gebied van water gezamenlijk aanpakken.

28 februari: Politiek café over water

Meerssen begint de effecten van klimaatverandering te ondervinden: veel warmere zomers die het gras laten verdorren en steeds vaker heftige en langdurige plensbuien. De overstromingen in 2021 hebben heel veel schade en overlast veroorzaakt, waar burgers en bedrijven voor opdraaiden. En vorig jaar was er voor het eerst sinds lange tijd een waarschuwing voor een dreigend tekort aan drinkwater. Ook moest door vervuiling van het Maaswater de aanmaak van drinkwater uit het water in de Maasplassen enige tijd stilgelegd worden.
In dit politiek café gaan politici en deskundigen van de gemeente Meerssen, Provincie Limburg, Waterschap Limburg plus een vertegenwoordiger van de natuurbeheerders met elkaar in debat over deze problemen.


Met:
Vanessa de Rond, wethouder Meerssen, politieke partij KIJK!!!
Thea Jetten, fractievoorzitter Groen Links Provinciale Staten Limburg
Arnold Jansen, lid dagelijks bestuur Waterschap Limburg
Hettie Meertens, Stichting Ark Natuurontwikkeling
En gespreksleider Lianne Harmsen, voorzitter Dwars Zuid-Limburg (jongeren Groen Links)

Wanneer: dinsdag 28 februari 2023, 19:30 tot 21:00 uur
Waar: Conne5t, Markt 5A, Meerssen
Entree: Gratis