Archive for Webmaster

Verklaring van Paul Jansen in de raadsvergadering van 16 april 2013

Voorzitter, leden van de raad, burgers Ik betreur het zeer dat we vanavond niet in ons midden hebben de oud-wethouders Jo Dejong en Paul Sanders en de raadsleden Ab Smit, Raymond Scheepers, John Ummels en Romy Voncken. Het zijn stuk voor stuk mensen die meer verdienen dan ze nu gekregen hebben. Voorzitter, Ik wil het vanavond kort houden. Ik ga daarom nu niet in op het terugtreden van oud-wethouder Sanders van KIJK!!! uit het college van burgemeester en wethouders, de aanleiding daarvoor en de redenen daarvan. Dat kan op korte termijn bij een gelegenheid die minder beladen is maar waar wel de mogelijke consequenties daarvan, onder andere voor de nog zittende wethouders, aan de orde moeten komen. KIJK!!! meent dat op korte termijn serieus overwogen moet worden dat de twee zittende wethouders hun taken neerleggen en dat een informateur op zoek gaat naar een meerderheid van een nieuwe coalitie met een zo breed mogelijk draagvlak in de raad. Lees meer

Eerste termijn van Paul Jansen in besloten raadsvergadering van 4 maart

De Limburger schrijft in haar Commentaar van zaterdag jl. ‘Veel kleine gemeenten …… volharden in het breed bekritiseerde kerktorendenken, beconcurreren elkaar of zijn bezig met het uitvechten van lokale vechtpartijtjes’ om uiteindelijk te concluderen: ‘Dergelijk bestuurlijk gerommel …… geeft het kabinet een extra argument in handen om gemeentelijke schaalvergroting de komende jaren door te drukken.’ Meerssen wordt opgevoerd als voorbeeld van dergelijke kleine gemeentes. Dus daar staan we dan te kijk: als gemeente die niet in staat is de eigen boontjes te doppen. Net nu we met het aanscherpen van onze toekomstvisie en een kerntakendebat het verleden achter ons laten en op de toekomst focussen. We zijn terug bij af omdat mensen er niet in slagen het zeer ongewenste – en ook toegegeven – gedrag van één man ook consequent enkel en alleen zo te zien. Als gedrag van Jo Dejong, waar alleen hij verantwoordelijk was en niet zijn omgeving. Ook niet de Meerssense politiek.
Lees meer