Andreas Pohle voorzitter Stuurgroep onderzoek regiegemeente

Eind vorig jaar heeft de raad besloten nader onderzoek te willen doen naar de haalbaarheid van Regiegemeente Meerssen. De stuurgroep die richting geeft aan het proces van onderzoek staat onder voorzitterschap van Andreas Pohle, voorzitter van de fractie van KIJK!!! in de gemeenteraad. Onderzoek heeft uitgewezen dat de gemeente stevig in moet grijpen om te voorkomen dat de zelfstandigheid op korte termijn in gevaar komt.

Een bestaan als regiegemeente houdt in dat de gemeente zelfstandig blijft maar zich in principe beperkt tot het uitzetten van beleid en het onderhouden van contact met haar burgers over dat beleid en de uitvoering daarvan. De uitvoering zelf en de medewerkers die daarbij betrokken zijn zouden dan op basis van een door de raad goed te keuren servicecontract ondergebracht worden bij Maastricht. Dit onderzoek zou moeten uitwijzen of dat een betere optie is dan als gemeente zelf een volledige en zowel voor beleid als voor uitvoering goed toegeruste organisatie in stand te houden. En of de gemeente Maastricht mogelijkheden ziet de gevraagde service te verlenen.

Inmiddels heeft een stuurgroep, bestaande uit raadsleden uit alle fracties, het college opdracht gegeven op basis van rapportages van Bureau Berenschot het onderzoek te starten. De bedoeling is dat de raad in juni 2019 een goed onderbouwd besluit kan nemen: gaat de gemeente per 1 januari 2021 verder als zelfstandige gemeente met een afgeslankte organisatie (regiegemeente) en dienstverlening vanuit de gemeente Maastricht of doet zij nog een poging de bestaande organisatie met een beperkt budget in de lucht te houden met behoud van een goed dienstverleningsniveau voor de burgers. En alsĀ  dat laatste niet mogelijk is: kan zij dan zelfstandig blijven?

De stuurgroep gaat de komende maanden nog op bezoek bij gemeenten in Nederland die al voor het model regiegemeente gekozen hebben en daar ervaring mee hebben. De stuurgroep houdt zich niet bezig met de dagelijkse gang van zaken van het onderzoek. Daar staat het College van B&W voor aan de lat. Bureau Berenschot heeft daarvoor de grote lijnen uitgezet en begeleidt het college. Wel laat de stuurgroep zich op de hoogte houden van de vorderingen die tijdens het onderzoek en de daarmee samenhangende gesprekken met onder andere de gemeente Maastricht gemaakt worden.

Heeft u vragen of opmerkingen over het concept regiegemeente laat het ons dan weten – wij gaan er graag met u over in gesprek.

Reacties zijn gesloten.