Bericht van de informateur – Stand van zaken coalitievorming

De partijen BRUG-M, CDA, KIJK!!! en Het Origineel hebben dinsdagavond 17 april jl. een eerste gezamenlijk inhoudelijk overleg gevoerd om te komen tot een coalitie-akkoord.

Deze avond zijn de eerste hoofdpunten aan de orde gekomen en zijn procesafspraken gemaakt.

Het streven is om begin mei 2018 een concept-akkoord gereed te hebben dat tevens zal worden voorgelegd aan de niet-coalitiepartijen, voordat het een document wordt dat in de raadsvergadering zal worden geagendeerd.

Op verzoek van de partijen BRUG-M, CDA, KIJK!!! en Het Origineel zal dhr. drs. Jan Mans dit proces verder begeleiden.

Reacties zijn gesloten.