Bericht van de informateur – Stand van zaken coalitievorming

Gisteravond heeft informateur drs. Jan Mans zijn bevindingen van de gesprekken die hij heeft gevoerd, teruggekoppeld naar de partijen. Aansluitend hebben nog diverse afzonderlijke gesprekken plaatsgevonden over het vervolgproces en mogelijke samenwerkingsvormen.

De partijen BRUG-M, CDA en KIJK!!! gaan samen verder onderhandelen om te komen tot een nieuwe coalitie. Zij zullen bekijken of een vierde partij hierbij kan aansluiten. Daartoe zullen gesprekken plaatsvinden met de partijen FOCUS, Lokaal DNA en Het Origineel.

Reacties zijn gesloten.