KIJK!!! neemt deel aan nieuwe coalitie

Van links naar rechts: burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz, Pim Cleber (MeerVandaag), griffier Yarka Dreessen, wethouders Luc Volders (Het Origineel), Paul Sanders (KIJK!!!), Marly Heusschen (CDA), Jan Gulikers (BRUG-M) en gemeentesecretaris Jacques Eurlings.

De komende periode neemt KIJK!!!, samen met BRUG-M, het CDA en het Origineel, deel aan de coalitie van Meerssen. Gisteren werd in de gemeenteraad het bestuursakkoord Stabiel in verbinding aangenomen. De onderhandelaars hebben gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen. Daardoor blijft er ruimte voor nadere invulling door de raad, inclusief oppositie, en inwoners. De coalitie zet in op intensieve deelname van de burgers aan het bestuur van de gemeente en de uitvoering daarvan. Vooral voor de kernen is een grote rol weggelegd.

Veel van wat KIJK!!! in zijn verkiezingsprogramma zei te willen realiseren is geland in het akkoord. Denk aan de grote ambitie op duurzaamheid, aandacht voor stabiel en goed bestuur, acties rond de leefbaarheid van de kernen en sociaal beleid, onder andere gericht op armoede, laaggeletterdheid, ontmoeting en jeugd. Ook een herijking van de ozb en hondenbelasting kregen een plek.

Namens KIJK!!! wordt Paul Sanders wethouder met als portefeuilles onder andere duurzaamheid, natuur, landschap, ruimtelijke ordening, wonen, personeel en organisatie.

Marcel Dassen (eerste van rechts) wordt geïnstalleerd.

De zetel in de raadsfractie die Paul Sanders vrij maakt, wordt ingenomen door Marcel Dassen. Gisteren waren er bloemen en felicitaties voor Paul en Marcel, en ook voor de (op)nieuw beëdigde burgerraadsleden van KIJK!!!: Jack Giesen, Ingmar Koch en Hub Lemmens. Twee burgerraadsleden zullen volgende keer worden beëdigd: Paul Janssen en Bart Swanenvleugel.

Daarmee staat een vernieuwd KIJK!!!-team klaar dat voortbouwt op de fundamenten die de afgelopen periode gelegd zijn.

Kijk!!! zet zich als partij extra in voor uw mening. Dus als u een vraag of opmerking voor ons heeft, laat het ons weten! Laat uw e-mailadres of telefoonnummer achter wanneer we u kunnen helpen.

One comment

  1. Juergen schreef:

    Ik wil graag bij de presentatie zijn. Heb reeds een mail gestuurd..