Meten is weten

De gemeenteraad heeft tijdens zijn vergadering van 25 oktober jl. het college opgedragen de gemeente door een professioneel bedrijf metingen te laten doen naar het geluid van vliegtuigen die landen op en opstijgen vanaf Maastricht Aachen Airport. Met die metingen wil de raad zich onafhankelijk maken van metingen die worden voorbereid door een regionale werkgroep met daarin de gemeenten Beek en Meerssen, de provincie, de luchthaven en omwonenden.

Wethouder Paul Sanders van KIJK!!! is in het college belast met de portefeuille MAA en is lid van de Commissie Regionaal Overleg (CRO) luchthaven Maastricht. Hij pleitte ervoor eerst de resultaten van het overleg in de werkgroep af te wachten. Maar, er is inmiddels zo veel onrust over de manier waarop belanghebbenden als provincie en rijk procedures rond de groei van MAA afwikkelen dat de raad zelf het initiatief wil houden. De raad maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen voor de gezondheid van haar burgers als gevolg van vliegtuiglawaai. Dat is stevig toegenomen met het groeiende aantal starts en landingen van met name ook grote vrachtvliegtuigen. Gevreesd wordt dat die groei nog niet voorbij is en dat de klachten erger worden.

Reacties zijn gesloten.