Nieuw bericht van de informateur – stand van zaken coalitievorming

Op dinsdag 3 april 2018 is medegedeeld dat de partijen BRUG-M, CDA en KIJK!!! samen verder onderhandelen om te komen tot een nieuwe coalitie. Zij zullen bekijken of de coalitie verbreed kan worden met een vierde partij. Daartoe hebben zij inmiddels gesprekken gevoerd met de partijen FOCUS, Lokaal DNA en Het Origineel. Lokaal DNA heeft na afloop van het gesprek kenbaar gemaakt aan de vergadering dat zij zich terugtrekken uit deze coalitie-onderhandelingen. De partijen BRUG-M, CDA en KIJK!!! beraden zich intern.

In de loop van volgende week volgt nadere berichtgeving.

Reacties zijn gesloten.