Zelf vluchtelingen huisvesten

Ieder half jaar stelt de rijksoverheid in een wettelijke taakstelling voor iedere gemeente vast hoeveel vergunninghouders (dat zijn vluchtelingen met een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning) zij moeten huisvesten. Dat aantal per gemeente is afhankelijk van de gemeenteomvang: grote gemeenten moeten meer mensen huisvesten dan kleine gemeenten.

Het lukt Meerssen al een tijdje niet om voldoende huizen beschikbaar te stellen en dit jaar (voor 31 december) zou de gemeente nog 55 mensen aan een huis moeten helpen. Dat gaat dus niet lukken.

Naar aanleiding hiervan hebben de fracties van KIJK!!! en BRUG-M gezamenlijk een open brief (inclusief bijlage) naar het college gestuurd. Hierin roepen zij de gemeente niet alleen op om zich aan de wettelijke taken te houden, maar ook om zich van haar meest open en gastvrije kant te laten zien. De gemeente moet zelf voorzien in huisvesting voor deze nieuwe medeburgers en haar verplichtingen niet afkopen bij andere gemeenten.

2 comments

  1. Sabine Bosch schreef:

    Ik vind het een goed initiatief van jullie. Succes met het krijgen van commitment.

    • Paul Jansen schreef:

      Dank je Sabine. Maar het lastig sommige collega’s in de raad te overtuigen. Ze zitten zo vastgebakken in het lokale wereldje dat ze eigenlijk alleen maar daarnaar kijken. Maar we blijven het proberen.