Oplossingen voor verenigingen na de sluiting van de Auw Kerk?

KIJK!!! heeft ingestemd met de verkoop van de Auw Kerk in de verwachting dat de Agnes Kerk kan gaan dienen als een multifunctioneel centrum. Tussen de sluiting van de Auw Kerk en de mogelijke opening van de Agnes Kerk zit een tijd van tenminste een jaar, of nog langer. KIJK!!! maakt zich zorgen over de huisvesting van de verenigingen en stichtingen die gebruik maken van de Auw Kerk en die nu op korte termijn een oplossing moeten vinden. Daarom heeft de fractie enkele vragen gesteld aan het college:

  1. In de Raadsadviesvergadering van 23 juni gaf de portefeuille houder aan dat de Harmonie niet meer gebruik maakt van de Auw Kerk en dat met de overgebleven verenigingen een oplossing zou worden gezocht voor alternatieve accommodatie op korte termijn. Kunt u toelichten welke stappen u gezet heeft na deze vergadering en wat u van plan bent?
  2. Hebben alle verenigingen en stichtingen passende oplossingen gevonden om hun bijeenkomsten te houden na de sluiting van de Auw Kerk? Zo nee, welke problemen zijn er nog? Zijn er problemen met het vinden van geschikte opslagplaatsen als gevolg van de sluiting?
  3. Als u de vorige vraag positief beantwoordt: wat kunt u nog als gemeente doen om ervoor te zorgen dat er afdoende mogelijkheden zijn in de gemeente, met name in de kern Bunde, om andere ruimtes te huren voor opslag en/of bijeenkomsten?
  4. De Beeldende Kunstenaars Bunde en omgeving (B.K.B.) heeft door het sluiten van de Auw Kerk geen expositie ruimte voor dit jaar en volgend jaar. Kan de gemeente het erfgoedhuis voor een of een paar maanden deels open stellen? Kan de gemeente met het B.K.B. zoeken naar een alternatief binnen de gemeente zodat dit terugkerend evenement dat al uitgesteld is sinds begin 2020 weer kan plaatsvinden?

One comment

  1. Angelique van Geel schreef:

    Geen expositie ruimte voor B.K.B ? In Meerssen is een Kunsthuis dat podium biedt aan kunstenaars uit de gemeente Meerssen.