Raadsvergadering 13 december 2018

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 13 december bleek dat de raad wil dat de gemeente ook onderzoek doet naar de kosten van verbetering van de eigen organisatie en/of het overhevelen van het meest kwetsbare deel van de organisatie naar Maastricht. Dit naast een onderzoek naar de kosten van overheveling van de uitvoerende diensten naar Maastricht met behoud van medewerkers die nauw contact onderhouden met de burgers om dat beleid vorm te geven en medewerkers die het bestuur ondersteunen (regiegemeente). In alle gevallen blijft de gemeente zelfstandig. Voor een breder onderzoek is mogelijk meer geld nodig dan de 80.000 euro die de gemeente nu gereserveerd heeft en waarvan de provincie de helft betaalt.

De raad wil via een stuurgroep, bestaande uit leden van de fracties, zelf bepalen hoe dat onderzoek vorm krijgt. Burgemeester en wethouders voeren het uit. Ook meende de raad dat de ondernemingsraad in dit proces een eigen verantwoordelijkheid heeft, maar ook een eigen plek. KIJK!!! pleitte voor een voorzitter die bekend is met dit soort processen en met hoe je met de conclusies van het onderzoek kunt omgaan. Andreas Pohle benadrukte dat met het onderzoek zoveel mogelijk objectieve informatie verzameld moet worden om te kunnen komen tot een goed afgewogen besluit. Maar, het onderzoek zou ook zo snel mogelijk moeten starten en worden afgerond, om de mensen in de organisatie duidelijkheid te kunnen geven. De zorgvuldigheid mag daar natuurlijk niet onder lijden.

Verder besloot de raad voorlopig te vergaderen in het bedrijfsrestaurant van de gemeente. Ook besloot hij budget beschikbaar te stellen voor het uitwerken van accommodatiebeleid. KIJK!!! pleit al jaren voor het definitief opstellen van beleid maar partijen als Focus en Lokaal DNA hebben dat steeds weten te traineren. Het heeft ertoe geleid dat de provincie nu een ultimatum heeft gesteld: er moet beleid zijn vóór 1 januari 2020. Wethouder Jan Gulikers gaf aan dat dat betekent dat de raad daar nog voor de zomer van 2019 een besluit over moet nemen om het te kunnen verwerken in de begroting van 2020 en volgende jaren. Het werd ook wel eens tijd!

Reacties zijn gesloten.